Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200615

Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania UJ

Data: 15.06.2020 - 10.07.2020
Organizator: Instytut Socjologii UJ oraz Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ
Kontakt: ewa.stoecker@uj.edu.pl
Witryna internetowa: https://www.act-on-gender.eu
Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania UJ

Instytut Socjologii UJ oraz Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ zapraszają do wzięcia udziału w badaniu pt. „Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania UJ”, prowadzonym w ramach projektu Horyzont 2020 ACT: "Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe".

Badanie jest skierowane do pracowników i pracownic Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), którzy prowadzą badania naukowe, zajęcia dydaktyczne, jak również tych, którzy wspierają je poprzez pracę w administracji (osób na stanowiskach naukowych, dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, administracyjnych i technicznych bez względu na rodzaj wiążącej ich z uniwersytetem umowy).  Państwa udział w badaniu jest niezwykle istotny. Jakość zebranych danych zależy od szerokiego udziału w badaniu osób zatrudnionych w naszej uczelni. Pozwoli to także uwzględnić różnorodne doświadczenia pracowników i pracownic. Badanie realizowane będzie cyklicznie (co dwa lata) we wszystkich jednostkach UJ. 

Badanie prowadzone jest on-line w dniach 15 czerwca – 10 lipca 2020 r. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 30 minut. Ankietę można przerwać w każdej chwili, klikając "Wznów później" na górze każdej strony ankiety i wrócić do niej w późniejszym czasie. Bezpośredni link do ankiety został wysłany na skrzynki pracownicze 19 czerwca 2020 r.

Celem tego międzyuczelnianego badania jest poznanie warunków i bezpieczeństwa pracy w uczelniach, doświadczeń związanych z karierą zawodową oraz możliwości łączenia pracy zawodowej i opieki nad osobami zależnymi z perspektywy równości płci. Wyniki badania posłużą do zaprojektowania i wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawienie warunków pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, stworzenie bezpiecznego środowiska pracy oraz realizację zasady równego traktowania.   

Udział w badaniu jest dobrowolny. Badanie realizowane jest zgodnie z zasadą anonimowości i z poszanowaniem poufności udzielanych odpowiedzi. Państwa dane osobowe pozwalające na bezpośrednią identyfikację tożsamości nie będą zbierane, a Państwa odpowiedzi nie będą udostępnione osobom trzecim. Uzyskane wyniki zostaną zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych opracowań.

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie badania prosimy o kontakt z jego administratorkami: dr Ewą Krzaklewską (ewa.krzaklewska@uj.edu.pl) oraz Ewą Stoecker (ewa.stoecker@uj.edu.pl).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj