Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210927

VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy

Data: 27.09.2021 - 01.10.2021
Organizator: Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Instytut Religioznawstwa UJ, Wydział Humanistyczny AGH
VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy

Kongres odbędzie się pod hasłem "Wiara - wyobraźnia - wiedza. Nowe drogi religioznawstwa w XXI wieku".

Współczesne religioznawstwo pozostaje w dialogu z innymi dyscyplinami prowadzącymi badania empiryczne nad zjawiskami religijnymi: antropologią, etnologią, socjologią, historią, psychologią, archeologią, kulturoznawstwem, performatyką, literaturoznawstwem, kognitywistyką, politologią, by wymienić niektóre z nich. Kongres będzie miejscem spotkania i wymiany idei wytworzonych przez naukowców badających zjawiska religijne z różnych perspektyw w ramach paradygmatu nauk humanistycznych i społecznych.

Motywami przewodnimi VI Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego są trzy kluczowe kwestie:

  • Wiara: z faktu, że dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem badawczym i intelektualnym, wypływa szereg pytań badawczych. Jakie mechanizmy psychologiczne, społeczne i kulturowe sprawiają, że ludzie wytwarzają i przekazują wyobrażenia o istnieniu istot lub mocy nadprzyrodzonych? W jaki sposób przekonania religijne kształtują zachowania indywidualne i zbiorowe, zarówno rytualne, jak i codzienne?
  • Wyobraźnia: religia może być kluczową częścią wyobraźni społecznej kształtującej systemy znaczeń i wartości. W jaki sposób wyobrażenia religijne wpływają na praktyki społeczne, definiowanie przynależności i tożsamości oraz wizje przeszłości i przyszłości?
  • Wiedza: refleksja nad religią to także stawianie pytań wyłaniających się stopniowo wraz z rozwojem nauki i technologii. Z kognitywistycznego punktu widzenia ważne jest na przykład pytanie, jakie miejsce zajmują wyobrażenia religijne, wytworzone w ramach dyskursu, który przypisuje sobie nie-ludzkie pochodzenie, w ludzkich schematach poznawczych. Problematyką nową, na którą chcemy położyć nacisk, jest transfer religia – technologia. Wejście ludzkości w dobę algorytmów, komputerów kwantowych i Virtual Reality nieodwracalnie zmieniło każdy obszar życia. Zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób wpłynęło ono na religię w aspekcie instytucjonalnym, egzystencjalnym i poznawczym?

Zaproszeni goście:

  • prof. Tim Jensen, University of Southern Denmark, Przewodniczący International Association for the History of Religions
  • prof. Volkhard Krech, Ruhr-Universität Bochum
  • dr hab. Agata S. Nalborczyk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj