Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zajęcia na basenie w I semestrze roku akademickiego 2011/12

DS – 0133 / 22  / 2011

 

Komunikat Działu Socjalnego

z  dnia 8 sierpnia 2011 roku 

                             

 

                                       

 w sprawie: ZAJĘĆ NA BASENIE  w  I  SEMESTRZE  2011/ 2012

               SERDECZNIE ZAPRASZAMY pracowników , emerytów i rencistów Uniwersytetu do uczestniczenia w zajęciach na pływalni. Proponujemy zajęcia na basenie Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Oleandry. Wzorem lat ubiegłych  proponujemy formę losowania  w następującym systemie:

 

1.Osoby chętne do korzystania z basenu wypełniają załączony formularz, na którym  są wyszczególnione wszystkie terminy zajęć. Wypełniający  zaznacza  swoje preferencje wpisując           w stosownej rubryce kolejne liczby, przy czym liczba 1 odpowiada terminowi najbardziej dogodnemu dla składającego zgłoszenie - zaznacza się tyle terminów, iloma jest się zainteresowanym.   Prosimy,  aby   wnioski  składały  tylko  osoby  faktycznie  chcące  korzystać  z basenu , a nie dla kogoś innego.

 

2. Formularze   należy    składać  w  Dziale  Socjalnym  ( ul. Straszewskiego 27, pokój nr 5 od 8.00 do 14.00) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2011 roku. Dysponujemy 300 miejscami.

 

            3. W dniu 14 września 2011 roku zostanie przeprowadzone komisyjne losowanie.

           

4. Lista wylosowanych osób będzie  dostępna na stronie   www.adm.uj.edu.pl./oglosz/ds/kom_ds.htm od dnia 15.09.2011.

 

5. Karnety trzeba będzie wykupić w dniach od  15.09.11 do 29.09.2011 w Dziale  Socjalnym, pokój numer 5, ul. Straszewskiego 27, w godzinach od  800  do 1400 . Karnety nie wykupione w terminie będą  sprzedane zgłaszającym się  chętnym osobom  począwszy od dnia 30.09.2011 od 7.45.                                  

 

6. Każdy pracownik może wykupić maksymalnie 2 karnety, przy czym osoby korzystające z kart multisport i korzystające z tego tytułu z dofinansowania, mogą wykupić karnety na basen za pełną odpłatnością.

Opłata za 1 karnet wynosi 50% kosztów wynajmu basenu tj. 100 złotych.

           

Drugie 50% zostanie ujęte jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2011, a kwota podatku zostanie potrącona przy pensji. Emeryci i renciści płacą przy wykupie cenę karnetu zwiększoną o 10 % podatku.

Zajęcia na basenie Uniwersytetu  Pedagogicznego w Krakowie , przy ul. Oleandry odbywać się będą począwszy od dnia 1.10. 2011 r.  do  11.02.2012 r.  według następującego harmonogramu :

-----------------------------------------------------------

Ś R O D A                                         - 1645 - 1730

 

                                                                              - 1730 - 1815

 

- 1945 - 2030

 

                                                           - 2030 - 2115

-----------------------------------------------------------

 

P I Ą T E K                                       - 1730 - 1815

 

                                                           - 1815 - 1900

 

                                                           - 1900 - 1945

 

                                                           - 1945 - 2030

-----------------------------------------------------------

 

S O B O T A                                      - 1045- 1130

 

                                                           - 1130 - 1215

-----------------------------------------------------------

Karnety ważne są w I semestrze roku akademickiego 2011/2012.

 

 

 

                                                                        ŻYCZĘ PRZYJEMNEGO RELAKSU

 

                                                                                      Główny Specjalista

                                                                           Kierujący Działem Socjalnym UJ

   

 

                                                                                   Mgr Maria Zofia Nanke

Zgłoszenie na basen

Data opublikowania: 09.08.2011
Osoba publikująca: Mariusz Kopiejka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dołącz do społeczności