Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozliczenie roku akademickiego 2010/2011

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że rozliczenie roku akademickiego 2010/2011 następuje na zasadach dotychczasowych, zatem na podstawie złożonego przez studenta indeksu i kart okresowych osiągnięć, ocen zamieszczonych w systemie USOS i protokołów zaliczenia przedmiotów.

Ponadto informujemy, że Zarządzenie nr 32 Rektora UJ z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na UJ wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r. Skutkuje to wprowadzeniem nowych zasad rozliczania roku studiów (tzw. indeks elektroniczny) od roku akademickiego 2011/2012.

Data opublikowania: 09.09.2011
Osoba publikująca: Anna Szafrańska
Centrum Wsparcia Dydaktyki – strona archiwalna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dołącz do społeczności