Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteki wydziałowe i instytutowe

Wydział Prawa i Administracji

Wydziałowa Biblioteka Prawnicza
ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków
tel.: (12) 663 11 59
e-mail: wbp@uj.edu.pl
strona WWW: biblioteka.wpia.uj.edu.pl

Wydziałowa Biblioteka Prawnicza – Księgozbiór Katedr Historycznoprawnych
ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków
tel.: (12) 663 15 82
strona WWW: biblioteka.wpia.uj.edu.pl/web/biblioteka-wpia/o-bibliotece/struktura/kkhp

Wydziałowa Biblioteka Prawnicza - Sekcja Prawa Własności Intelektualnej
ul. Józefa 19, 31-056 Kraków
tel.: (12) 427 59 64
e-mail: wbp_spwi@uj.edu.pl
strona WWW: biblioteka.wpia.uj.edu.pl/web/biblioteka-wpia/o-bibliotece/struktura/spwi

Wydział Filozoficzny

Biblioteka Instytutu Filozofii
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
tel.: (12) 663-17-24
e-mail: biblioteka.filozofia@uj.edu.pl

Biblioteka Instytutu Pedagogiki
ul. Ingardena 3, pok. 33
30-060 Kraków
tel.: (12) 663 27 54
e-mail: biblioteka.ip@uj.edu.pl
kierownik: mgr Małgorzata Gałuszka-Kostuch
e-mail: m.galuszka-kostuch@uj.edu.pl

Biblioteka Instytutu Psychologii
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków
tel.: tel.: (12) 663 24 45
e-mail: biblioteka.psychologia@uj.edu.pl

Biblioteka Instytutu Religioznawstwa
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
tel.: (12) 663-17-12
e-mail: biblioteka.religioznawstwo@uj.edu.pl

Biblioteka Instytutu Socjologii
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
tel.: (12) 663 17 28
e-mail: bsocjologia@uj.edu.pl

Wydział Historyczny

Biblioteka Instytutu Archeologii
Biblioteka Archeologii Polski i Powszechnej
ul. Gołębia 11, 31-007 Kraków
tel.: (12) 663 12 74

Biblioteka Archeologii Śródziemnomorskiej
ul. Gołębia 11, 31-007 Kraków

Biblioteka Instytutu Historii
ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków
tel.: (12) 663 12 39
e-mail: bibliotekahistorii@uj.edu.pl
strona WWW: biblioteka.historia.uj.edu.pl

Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
ul. Gołębia 9, pok. 13, 31-007 Kraków
tel.: (12) 663 15 35
e-mail: biblioteka.etnologia@uj.edu.pl
strona internetowa: etnologia.uj.edu.pl/instytut/biblioteka

Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii
ul. Westerplatte 10, 31-033 Kraków
tel.: (12) 663 16 73
czytelnia: tel.: (12) 663 16 75
e-mail: muzykologia.biblioteka@uj.edu.pl
strona internetowa: muzykologia.uj.edu.pl/biblioteka/

Biblioteka Instytutu Judaistyki
ul. Józefa 19, pok.4, 31-056 Kraków
tel.: (12) 427 59 13
e-mail: biblioteka.judaistyka@uj.edu.pl

Wydział Filologiczny

Biblioteka Wydziału Filologicznego
Collegium Paderevianum II, al. Mickiewicza 9B. 31-120 Kraków
tel. (12) 663 4365,
e-mail: biblioteka.filologia@uj.edu.pl
strona WWW: biblioteka.filg.uj.edu.pl

Wydział Polonistyki

Biblioteka Wydziału Polonistyki
ul. Gołębia 20, 31-007 Kraków
tel.: (12) 663 13 28
e-mail: biblioteka_wpuj@uj.edu.pl
kierownik: daniel.skwirut@uj.edu.pl
strona WWW: biblioteka.polonistyka.uj.edu.pl
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/bibliotekaWPUJ

Biblioteka Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej
ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków
tel.: (12) 663 18 23
e-mail: dorota.1.bednarska@uj.edu.pl

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
tel.: (12) 664 45 77
e-mail: biblioteka.WFAIS@uj.edu.pl
strona WWW: fais.uj.edu.pl/wydzial/biblioteka/biblioteka-wfais

Biblioteka Obserwatorium Astronomicznego
ul. Orla 171, 30-244 Kraków
tel.: (12) 623-86-30
e-mail: library@oa.uj.edu.pl
strona WWW: fais.uj.edu.pl/wydzial/biblioteka/biblioteka-oa

Wydział Matematyki i Informatyki

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
tel.: (12) 664-66-62
e-mail: biblioteka@im.uj.edu.pl

Wydział Chemii

Biblioteka Wydziału Chemii
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
tel.: 12 686 25 98; 12 686 27 71
e-mail: biblioteka@chemia.uj.edu.pl

Wydział Biologii

Biblioteka Nauk Przyrodniczych
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

tel.: (12) 664 67 09, (12) 664 67 02
e-mail: bnp-uj@uj.edu.pl
strona WWW: bnp.uj.edu.pl

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel.: (12) 664 55 10, 664 55 13
e-mail: biblioteka.wzks@uj.edu.pl
strona internetowa: biblioteka.wzks.uj.edu.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
ul. Reymonta 4, Kraków
tel.: 12 663 27 91, 12 663 27 88
e-mail: bibliotekawsmip@uj.edu.pl
strona internetowa: wsmip.uj.edu.pl/biblioteka

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Biblioteka Nauk Przyrodniczych ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel.: (12) 664 67 09, (12) 664 67 02
e-mail: bnp-uj@uj.edu.pl
strona WWW: bnp.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron