Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

prof. dr hab. Stanisław Kistryn

prof. dr hab. Stanisław Kistryn

Data urodzenia

16 lipca 1960, Kraków

Wykształcenie

Studia dzienne Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego - 1979-1984.

Stopień naukowy

Magister fizyki - 1984, UJ,
Doktor nauk fizycznych - 1990, UJ,
Doktor habilitowany nauk fizycznych - 2007, UJ,
Profesor nauk fizycznych - 2012, UJ.

Zatrudnienie

Asystent w Politechnice Federalnej (ETH) w Zurychu, Szwajcaria - 1985-1989,
Asystent w Instytucie Fizyki - 1990-1992,
Adiunkt w Instytucie Fizyki - 1992-2009, w tym 1992-1993 Post-Doc w Centrum Badawczym (KfA) w Juelich, Niemcy,
Post-Doc w Politechnice Federalnej (ETH) w Zurychu, Szwajcaria - 1994-1997,

Pozycja akademicka

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UJ - 2006-2012,
Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki UJ ds. Naukowo-Badawczych - 2008-2012,
Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych UJ - 2012-2016.

Funkcje instytucjonalne

Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW - 2011-2012,
Członek Zespołu Specjalistycznego ds. Oceny Czasopism Naukowych MNiSW - od 2012,
Członek Komisji Fizyki Jądrowej i Metod Jądrowych Rady Atomistyki przy Państwowej Agencji Atomistyki, od 2011 afiliowanej przy Polskim Towarzystwie Fizycznym, od 2010 Wiceprzewodniczący Rady Użytkowników Centrum Cyklotronowego Bronowice w IFJ PAN Kraków - od 2011,
Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Few-Body Systems (Springer Verlag) - od 2012 Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma otwartego dostępu Open Journal of Microphysics - od 2011,
Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma otwartego dostępu Journal of Nuclear and Particle Physics - od 2011,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego cyklu Międzynarodowych Konferencji MESON - od 2010,
Ekspert w ocenie wniosków w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, od 2009 Ekspert w ocenie wniosków w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, od 2009 Ekspert w ocenie wniosków w programie NuPNET na rzecz Ministerstwa Nauki i Innowacji Królestwa Hiszpanii, od 2011 Członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie,
Członek Komitetu Monitorującego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim,
Członek Dyrekcji - Skarbnik, założyciel nowej europejskiej sieci „The Guild of European Research-Intensive Universities" - od 2016 r. jeden z dyrektorów,
Członek Zespołu MNiSW opracowującego propozycje zmian algorytmów finansowania uczelni i badań naukowych w Polsce,
Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Nauki na kadencję 2016-2020,
Członek Dyrekcji - Skarbnik zrzeszenia Uniwersytetu Europejskiego UNA EUROPA - od 2019,
Reprezentant MNiSW oraz KRASP w międzynarodowych konferencjach dotyczących polityk naukowych - od 2018,
Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ - od 2020,
Członek Komitetu Fizyki PAN, przewodniczący sekcji ds. współpracy międzynarodowej - od 2020.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Fizyczne - od 2009,
Europejskie Towarzystwo Fizyczne - od 2012.

Staże zagraniczne i pobyty naukowe

Staże zagraniczne w Politechnice Federalnej (ETH) w Zurychu oraz Instytucie Paula Scherrera w Villingen, Szwajcaria, w Centrum Badawczym (KfA) w Juelich, Niemcy oraz w Instytucie Akceleratorowej Fizyki Jądrowej (KVI) w Groningen, Holandia. Pobyty naukowe m.in. także w Uniwersytecie w Kolonii, Niemcy, Uniwersytecie w Pizie, Włochy, Uniwersytecie w Cambridge, Wielka Brytania, Uniwersytecie w Tokio, Japonia, Narodowym Laboratorium Uniwersytetów Północnej Karoliny w Duke, USA.

Zainteresowania naukowe

Badania dynamiki oddziaływania w układach kilkunukleonowych w precyzyjnych eksperymentach z wykorzystaniem spolaryzowanych wiązek i tarcz; testowanie fundamentalnych symetrii oddziaływań elementarnych; badanie mechanizmów reakcji jądrowych; zastosowania metod i technik fizyki jądrowej w różnych dziedzinach badań (archeologia, medycyna, biologia, geologia); układy modularnej elektroniki pomiarowej oraz logiki programowalnej we współczesnych eksperymentach fizyki jądrowej.

Publikacje

Współautor 193 prac w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej cytowanych ponad 2500 razy; współautor ponad 210 komunikatów w materiałach konferencyjnych oraz ponad 280 przyczynków w raportach rocznych różnych instytucji. Ponad 50 referatów zaproszonych na międzynarodowych konferencjach fizyki jądrowej. Współrealizator 23 projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Koordynator międzynarodowej grupy eksperymentalnej fizyki kilku nukleonów, obejmującej badaczy z Polski (4 ośrodki), Holandii, Niemiec, Włoch, Portugalii, Japonii, Indii, USA.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj