Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozpoczęła się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Rozpoczęła się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Po trzech dniach od uruchomienia rejestracji na studia, swoją chęć studiowania na najstarszej polskiej uczelni zadeklarowało pond 6 tysięcy osób. Na chętnych czeka w tym roku blisko 16,5 tys. miejsc na 264 kierunkach, z czego 5 to nowości. Zakończenie tury podstawowej rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia nastąpi 9 lipca.

Podobnie jak w latach poprzednich uwzględniany będzie w niej tylko wynik z matury zdanej na poziomie rozszerzonym lub rozszerzonej dwujęzycznej. Minimalny próg punktowy to 40 pkt. na liście rankingowej, ale dla wielu studiów próg ten jest jednak zdecydowanie wyższy. 2,5 tysiąca miejsc przewidzianych jest dla kandydatów z zagranicy.

4 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie i studia II stopnia na rok akademicki 2024/2025. Najważniejsze informacje dotyczące oferty dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szczegóły dotyczące kryteriów przyjęć, wymaganych dokumentów i terminów przedstawili na konferencji prasowej rektor elekt prof. Piotr Jedynak, prorektor UJ ds. dydaktyki kadencji 2024-2028 prof. Paweł Laidler, kierownik Działu Rekrutacji na Studia UJ Kamil Gajęcki oraz dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ Piotr Szumliński.

- Obecnie w szkolnictwie wyższym mamy do czynienia z różnymi wyzwaniami, między innymi z niżem demograficznym. Z satysfakcją musze odnotować, że w Uniwersytecie Jagiellońskim w ostatnich latach nie obserwujemy spadku liczby studentów. Jest to zasługa dobrej oferty dydaktycznej, ale również jej profesjonalnej prezentacji. Mamy świadomość, że nasza oferta musi być atrakcyjna dla młodych ludzi, którzy w inny sposób niż kiedyś chcą się z niż zapoznawać. Strona internetowa studia.uj.edu.pl, która przedstawia nasza ofertę cieszy się ogromnym zainteresowaniem, codziennie notując ok. 12 tysięcy odsłon – mówił prof. Piotr Jedynak.

Psychologia (na Wydziale Filozoficznym), prawo, psychologia (na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej), kierunek lekarski i filologia angielska to kierunki, które w poprzedniej rekrutacji cieszyły się największą popularnością wśród kandydatów na studia na UJ. Również w tegorocznym naborze te kierunki są wybierane najczęściej.

W ofercie Uniwersytetu Jagiellońskiego pojawiły się 2 nowe kierunki studiów stacjonarnych I stopnia - sztuczna inteligencja na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz East European Studies: Languages and Discourses na Wydziale Filologicznym. Pierwsze z nich mają na celu przygotowanie specjalistów w dziedzinie AI - programistów specjalizujących się w nowoczesnych i innowacyjnych metodach dotyczących nauczania maszynowego i zaawansowanych sieci neuronowych. Zajęcia będą prezentowały obecny światowy poziom wiedzy w tej dyscyplinie. Z kolei anglojęzyczne studia na Wydziale Filologicznym powstały z myślą o wszystkich tych, którzy pragną zdobyć kompleksową wiedzę o Europie Wschodniej, zyskać łatwość jej wykorzystania w działalności zawodowej w języku angielskim, a także gruntownie poznać kluczowe języki regionu.

Pozostałe nowości w ofercie UJ skierowane są do absolwentów studiów licencjackich. Wydział Filozoficzny postanowił poszerzyć swoją ofertę o kierunek analiza danych społecznych, który integruje treści z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem wiedzy kierunków ścisłych (matematycznych i informatycznych). Absolwenci studiów będą specjalistami, którzy nie tylko potrafią programować rozwiązania (od strony informatycznej), analizować dane (statystyka), ale rozumieją złożone zagadnienia społeczne i poprawnie aplikują wiedzę z różnych dyscyplin społecznych oraz posiadają kompetencje społeczne, jakie są obecnie wskazywane przez pracodawców jako istotne. Kierunek otrzymał dofinansowanie w ramach projektu Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, którego celem jest dostosowanie programu kształcenia do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji na potrzeby branż kluczowych.

Kolejną nowością na Wydziale Filozoficznym jest pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Program studiów obejmuje rozwijanie umiejętności projektowania i realizacji działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, diagnozowanie problemów z obszaru profilaktyki społecznej i resocjalizacji, zarządzanie kryzysowe, mediację, działania w środowisku wielokulturowym, a także twórcze rozwiązywanie problemów w zakresie profilaktyki społecznej, resocjalizacji i reintegracji społecznej. Studia przygotowują do pracy w różnych instytucjach, m.in. oświatowych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych oraz w otwartym środowisku.

Wydział Lekarski proponuje z kolei unikalny w skali kraju kierunek dietetyka kliniczna. Program studiów łączy umiejętność krytycznej analizy dostępnej interdyscyplinarnej wiedzy naukowej z praktycznymi umiejętnościami, możliwymi do wykorzystania w terapeutycznym zespole. Dietetyk kliniczny jest ważnym członkiem zespołów podstawowej opieki zdrowotnej, powinien uczestniczyć w konsultacjach żywieniowych w szpitalu dla dzieci i dorosłych, a także stanowi wymaganego członka zespołów interdyscyplinarnych, zajmujących się kobietami z cukrzycą ciążową, pacjentów poddawanych chirurgicznemu leczeniu otyłości oraz pacjentów kardiologicznych. Dodatkowo, w ostatnich latach wzrasta udział dietetyków w ochronie zdrowia i ich uczestnictwo w zespołach wielospecjalistycznych, co bardzo często wymaga znajomości zasad leczenia żywieniowego.

Pełna oferta dydaktyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok akademicki 2024/2025 jest dostępna na stronie studia.uj.edu.pl.

O tym, czy w październiku rozpoczną naukę na wymarzonym kierunku, kandydaci dowiedzą się 18 lipca (25 lipca w przypadku osób starających się o przyjęcie na studia II stopnia). Uczelnia, w przypadku wolnych miejsc, rekrutować będzie nawet do września.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron