Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elsevier Research Impact Leaders Awards 2019 dla UJ CM

Elsevier Research Impact Leaders Awards 2019 dla UJ CM

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (UJ CM) został nagrodzony w konkursie Elsevier Research Impact Leaders Awards 2019. Nagrody wręczono podczas gali 4. edycji konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą", która odbyła się 2 grudnia w Warszawie. Pamiątkową statuetkę w imieniu władz najstarszej polskiej uczelni odebrał prorektor ds. CM prof. Tomasz Grodzicki.

Intencją Elsevier Research Impact Leaders Awards jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. Kapituła bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie.

Nagrody od 2016 roku są przyznawane w 6 obszarach: nauk rolniczych i przyrodniczych, nauk inżynieryjnych i technicznych, nauk humanistycznych, nauk o zdrowiu i medycznych, nauk przyrodniczych oraz nauk społecznych.

"Wśród publikacji zwycięzcy kategorii nauki o zdrowiu i medyczne dominuje medycyna kliniczna stanowiąca prawie połowę wszystkich publikacji w tej dziedzinie. Prace badawcze naukowców z tej uczelni poruszają tematy tak ważne jak nowotwory (neoplasma), immunoterapia, microRNA czy choroby cywilizacyjne. Publikacje z tego zakresu stanowią 1/3 dorobku całej uczelni i były cytowane ponad 2 razy lepiej niż podobne publikacje w tej dyscyplinie" - czytamy w uzasadnieniu nagrody dla UJ CM.

W pozostałych kategoriach nagrodzono: Politechnikę Łódzką, Politechnikę Lubelską, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet Warszawski i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

Polecamy również
Poznaliśmy pierwszego laureata Nagrody im. Franka Wilczka
Profesor Wiesław Roth laureatem nagrody im. Alexa F. Cronstedta
Nagroda Inteligentnego Rozwoju także dla dr. Aleksandra Grabca
Prof. Katarzyna Fazan ponownie nagrodzona za książkę o Kantorze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj