Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

kwiecień 2024

20240424
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Eksperci i laicy o sieciowym dyskursie zdrowotnym

Data: 24.04.2024
Organizator: Instytut Filologii Angielskiej UJ
Eksperci i laicy o sieciowym dyskursie zdrowotnym

Instytut Filologii Angielskiej UJ zaprasza na spotkanie poświęcone nowym praktykom związanym z rozwojem dyskursu sieciowego o tematyce zdrowotnej. Dyskusja będzie okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami związanymi z różnymi aspektami sieciowej komunikacji zdrowotnej ze zwróceniem szczególnej uwagi na interakcjach laik-ekspert.


Ewolucja mediów sieciowych spowodowała pojawienie się nowych praktyk w dyskursie na temat komunikacji zdrowotnej, umożliwiając mniej zhierarchizowaną dystrybucję wiedzy medycznej i zdrowotnej. Postępująca demokratyzacja wiedzy medycznej skutkuje zwiększoną dostępnością do informacji medycznych, a w konsekwencji do znacznego poszerzenia świadomości laików w temacie zdrowia i medycyny. Wspomniane praktyki zachwiały również dotychczas niekwestionowaną asymetrię pomiędzy ekspertami w zakresie medycyny i ich pacjentami, przyczyniając się do powstawania nowych sposobów prowadzenia dialogu w relacji laik-laik oraz laik-ekspert.

Tematyka spotkania będzie dotyczyć  następującymi obszarami sieciowej komunikacji zdrowotnej:

  • głosy eksperckie i laickie
  • interakcje laik-ekspert
  • zarządzanie dynamiką epistemiczną
  • konceptualizacja „ekspertyzy medycznej” i „laickiej ekspertyzy medycznej”
  • zdobywanie i rozpowszechnianie wiedzy o zdrowiu
  • (nie)pewność wiedzy medycznej
  • tworzenie tożsamości tekstualnej i multimodalnej
  • różnice międzyjęzykowe w komunikacji laik-ekspert

Organizatorzy wydarzenia zachęcają do przedstawiania różnorodnych perspektyw, w tym analizy dyskursu, analizy konwersacji, pragmatyki, socjolingwistyki, studiów nad mediami i komunikacją, multimodalności, semiotyki społecznej, psychologii i antropologii społecznej.

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams. Nie jest przewidziana opłata za udział w wydarzeniu.

Call for Papers

Widok zawartości stron Widok zawartości stron