Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Dorota Malec

prof. dr hab. Dorota Malec

Wykształcenie

Prawo, UJ - 1980-1985
Aplikacja sędziowska, zakończona egzaminem sędziowskim - 1986-1988.

Stopień naukowy

Doktor nauk prawnych - 1995,
Doktor habilitowana nauk prawnych - 2003,
Profesor nauk prawnych - 2009.

 

Zatrudnienie

Wydział Prawa i Administracji UJ - od 1985,
Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej UJ (asystent stażysta, asystent, starszy asystent) - 1985-1994,
Katedra Historii Prawa Polskiego UJ (starszy asystent, adiunkt, adiunkt habilitowany, profesor nadzwyczajny) - 1994-2009,
Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej UJ (kierownik Katedry) - od 2009,
Pracownia Wydawnictw Źródłowych (Katedra Historii Prawa Polskiego) - od 2003,
Profesor zwyczajny UJ - 2013.

Pozycja akademicka

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ - 2008-2016,
Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich UJ - 2003-2005,
Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UJ - 2005-2008,
Członek Wydziałowej Komisji ds. programu Erasmus/Sokrates - 2005-2012,
Członek Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej - 2005-2016,
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia - 2012-2016,
Członek Rady Muzeum UJ - 2008-2012,
Członek Stałej Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich - 2008-2016,
Członek Stałej Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Nagród - 2008-2016
Członek Rady Bibliotecznej Biblioteki Jagiellońskiej - 2008-2016,
Członek Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej UJ (od 2015 jej przewodnicząca) - 2012-2016.

Zatrudnienie poza UJ

Asesor w Prokuraturze Rejonowej Kraków- Śródmieście - 1991/1992,
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach - 2004-2012.

Inne

Stypendystka Max Planck Institut für europaische Rechtsgeschichte, Frankfurt n.Menem (trzykrotnie)
Członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Aplikacji Notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Izb Notarialnych w Krakowie i Rzeszowie - 2009-2016,
Rzecznik dyscyplinarny przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2013-2014
Rzecznik dyscyplinarny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Konwentu Rzeczników MNiSW - 2015-2016,
Członek komitetów redakcyjnych czasopism z listy MNiSW: „Czasopisma Prawno-Historycznego" oraz „Krakowskich Studiów z Historii Państwa i Prawa" (współtwórca czasopisma).

Zainteresowania naukowe

Ewolucja i dzieje organów ochrony prawnej i wymiaru sprawiedliwości na ziemiach polskich XIX-XX w., sądownictwo administracyjne, kodyfikacja prawa, historia ustroju państwowego i administracji XIX-XX w.

Dorobek naukowy

140 opublikowanych prac naukowych, w tym monografii, podręczników, wydawnictw źródłowych, rozpraw i artykułów oraz recenzji, publikowanych w kraju i zagranicą.

Dorobek dydaktyczny

4 wypromowanych doktorów, ok. 100 magistrów, recenzent w ok. 20 przewodach doktorskich oraz postępowaniach habilitacyjnych, opinia dla CK.

Nagrody

Kilkakrotnie nagrody JM Rektora UJ za pracę naukową i działalność organizacyjną, trzykrotnie indywidualne nagrody MNiSW (dwukrotnie za monografie oraz za działalność jako rzecznika dyscyplinarnego przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego), medal za zasługi dla notariatu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron