Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Uczelni

Rada Uczelni
ul. Gołębia 24, pok. nr 38
31-007 Kraków
Telefon: 12 663 10 08
Rada Uczelni
ul. Gołębia 24, pok. nr 38
31-007 Kraków

Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Członkowie wybrani spośród wspólnoty uczelni:

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład pierwszej Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcję tę obecnie pełni Jakub Bakonyi.

Informacje kontaktowe

rada.uczelni@uj.edu.pl

Adres: ul. Gołębia 24, pok. nr 38, 31-007 Kraków

Telefon: 12 663 10 08
Faks: 12 422 32 29

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj