перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Pracownicy

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) w Uniwersytecie Jagiellońskim

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) w Uniwersytecie Jagiellońskim

PPK są powszechnym, prywatnym i dobrowolnym system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Głównym celem PPK jest uzupełnienie przyszłych świadczeń emerytalnych o dodatkowe oszczędności pozwalające zapewnić godne życie na emeryturze, bowiem według szacunków ekspertów nasze emerytury mogą za kilkadziesiąt lat wynieść jedynie 30% ostatniego wynagrodzenia.

W styczniu 2021 r. prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Piotr Jedynak podpisał w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego umowę o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym. Instytucją prowadzącą PPK dla Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych NN Investment Partners, które zostało wyłonione w oparciu o kryteria uwzględniające interes pracowników i zaakceptowane przez organizacje związkowe.

Pierwsza składka pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego do PPK zostanie pobrana od wynagrodzeń wypłaconych w kwietniu 2021 r.

PPK jest dobrowolnym systemem oszczędzania, więc pracownik w każdym momencie trwania programu może zrezygnować z udziału i wypisać się z PPK. Dział Spraw Osobowych rozpocznie przyjmowanie wniosków od dnia 22 lutego2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych na temat Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). Podczas spotkań eksperci z NN lnvestment Partners TFI S.A. odpowiedzą na szczegółowe pytania dotyczące oszczędzania w PPK.

Terminy spotkań:

  • 2 lutego godz. 11.00
  • 4 lutego, godz. 14.00
  • 9 lutego, godz. 11.00
  • 16 lutego, godz. 11.00
  • 18 lutego, godz. 14.00
  • 22 lutego, godz. 11.00
  • 25 lutego, godz. 16.00

Spotkania będą się odbywać poprzez platformę MS Teams.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi PPK:

Kontakt w sprawie PPK w UJ - Dział Spraw Osobowych: ppk@uj.edu.pl

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту