Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Pracownicy

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Ważne dokumenty

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin organizacyjny UJ

Regulamin pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instrukcja obiegu dokumentów wraz z załącznikami jest dostępna dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego na stronie Biura Kwestora

wzór identyfikatora imiennego dla pracowników UJ

Komunikat Kanclerza UJ ws. wzoru identyfikatorów imiennych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego niebędących nauczycielami akademickimi (nie dotyczy Collegium Medicum)

Komunikat Kanclerza UJ w sprawie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat Kanclerza UJ w sprawie ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i bagażu podróżnego w wyjazdach zagranicznych

Formularz zgłoszenia sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia w czasie zagranicznej podróży służbowej

Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jednolity rzeczowy wykaz akt Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instrukcja archiwalna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту