перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Struktura

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Lista jednostek administracyjnych UJ

Jednostki administracyjne podległe rektorowi

Jednostki administracyjne podległe prorektorowi ds. Collegium Medicum

Jednostki podległe prorektorowi ds. współpracy międzynarodowej

Jednostki administracyjne podległe prorektorowi ds. dydaktyki

Jednostki administracyjne podległe prorektorowi ds. rozwoju

Jednostki administracyjne podległe prorektorowi ds. polityki kadrowej i finansowej

Jednostki administracyjne podległe prorektorowi ds. badań naukowych

Jednostki administracyjne podległe kanclerzowi

Jednostki administracyjne podległe zastępcy kanclerza ds. administrowania nieruchomościami

Jednostki administracyjne podległe zastępcy kanclerza ds. techniczno-inwestycyjnych

Jednostki administracyjne podległe zastępcy kanclerza ds. ogólnych

Jednostki administracyjne podległe zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum

Jednostki administracyjne podległe kwestorowi

Jednostki administracyjne podległe zastępcy kwestora ds. Collegium Medicum

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту