перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Struktura

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Prorektor ds. dydaktyki

prof. dr hab. Armen Edigarian

prof. dr hab. Armen Edigarian

дата народження
3 X 1970
Stopień naukowy

magister matematyki - 1993, UJ,
doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki - 1995, UJ,
dr hab. nauk matematycznych w zakresie matematyki - 2002, UJ,
profesor nauk matematycznych - 2011.

 

Zatrudnienie

Instytut Matematyki, Katedra Analizy Matematycznej.

Pozycja akademicka

Kierownik Zakładu Matematyki Finansowej w Instytucie Matematyki UJ - 2003-2016,
Dyrektor Instytutu Matematyki - 2008-2011,
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki - 2011-2016.

Funkcje instytucjonalne

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego XV Zjazdu Matematyków Polskich - 1999,
Sekretarz OK PTM - 1999-2001,
Przewodniczący Komisji ds. Popularyzacji Matematyki OK PTM - 2001-2003,
Przewodniczący Rady Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - 2008-2011.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Członek Matematycznego Komitetu Olimpijskiego okręgu krakowskiego - 1995-2016,
Członek Jury Nagrody im. K. Kuratowskiego - 2001-2004,
Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM),
Opiekun i jeden z organizatorów Kółka Matematycznego w Instytucie Matematyki UJ,
Prowadzenie kółka matematycznego w III LO w Tarnowie.

Zainteresowania naukowe

Analiza zespolona i matematyka finansowa.

Staże naukowe

6-miesięczne stypendium rządu francuskiego w Lille (Francja, 1996),
5-miesięczne stypendium Fulbrighta w Bloomington, Indiana University (USA, 2007),
Wielokrotne krótkie pobyty (od dwóch tygodni do miesiąca) w ramach współpracy naukowej w Iceland University, Reykjavik (Islandia) i Amsterdam University (Holandia).

Nagrody

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich im. J. Marcinkiewicza - 1993,
Nagroda im. Franciszka Leji IM UJ - 1993,
Nagroda dydaktyczna Dyrektora IM UJ - 1994,
Nagroda dydaktyczna Dyrektora IM UJ - 1995,
Nagroda Rektora UJ - 1997,
Stypendium im. Michała Łyska - 1998,
Nagroda Towarzystwa Asystentów UJ - 1998,
Nagroda PTM dla Młodych Matematyków - 1999,
Medal z okazji 50-lecia Olimpiady Matematycznej - 1999,
Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - 2000,
Stypendium im. Adama Krzyżanowskiego (UJ) - 2001,
Stypendium Rektorskiego Funduszu Stypendialnego (UJ) - 2002,
Nagroda KEN - 2003,
Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za pracę habilitacyjną - 2004,
Medal z okazji 60-lecia Olimpiady Matematycznej - 2009.

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту