перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Studenci

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Mobilność studencka

Tu dowiesz się wszystkiego o programie Erasmus.

Читати ще o

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów uniwersytetów polskich – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Tu uzyskasz wszelkie informacje na jego temat.

Читати ще o

Porozumienia dwustronne, zawierane na szczeblu uczelnianym, wydziałowym lub instytutowym zakładają możliwość wymiany studentów na czas określony w umowie. Najczęściej przyjazdy studentów obejmują okres od jednego do dwóch semestrów w danym roku akademickim.

Читати ще o

Tutaj zapoznasz się z programami międzynarodowymi, w których bierze udział Uniwersytet Jagielloński.

Читати ще o

NAWA oferuje zarówno programy wyjazdowe, jak i przyjazdowe. Obecnie studentom zagranicznym proponowane są programy stypendialne w ramach pomocy rozwojowej (współfinasowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych) oraz program stypendialny dla osób polskiego pochodzenia. Читати ще o

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus. Hasło „Students helping Students" jest mottem organizacji.

Читати ще o

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту