перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Akty prawne

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Statut

Statut

Uniwersytet Jagielloński - Alma Mater Iagellonica - założony przez Kazimierza Wielkiego, za sprawą Królowej Jadwigi odnowiony przez Władysława Jagiełłę, kontynuuje swoje wielowiekowe dziedzictwo w służbie nauki i nauczania przez prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie prawdy i jej głoszenie w poczuciu odpowiedzialności moralnej wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej.

W swojej działalności Uniwersytet kieruje się zasadą PLUS RATIO QUAM VIS.

Uniwersytet jest powołany do prowadzenia badań naukowych, kształcenia i wychowania. Przez swoją działalność i osobisty przykład członków społeczności uniwersyteckiej przygotowuje ludzi dojrzałych do rozwiązywania problemów, jakie stwarza współczesne życie, zdolnych do dalszego samokształcenia i stałego rozwoju. Kształci studentów i doktorantów, a także kadrę naukową zgodnie z ideami humanizmu, tolerancji, w duchu szacunku dla prawdy, poszanowania praw i godności człowieka, demokracji, patriotyzmu, honoru, uczciwości i sumiennej pracy oraz odpowiedzialności za losy całej wspólnoty ludzkiej, społeczeństwa i Ojczyzny.

Uniwersytet jest świadomy znaczenia obecności w europejskiej i światowej przestrzeni akademickiej i podziela wartości wyrażone w Magna Charta Universitatum. Wykonuje swoje zadania współpracując w szczególności z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, instytucjami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi, oświatowymi, podmiotami gospodarczymi oraz leczniczymi. Działa w myśl zasady wolności badań naukowych i nauczania.

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 r. (z uwzględnieniem późniejszych zmian)

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту