перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Medal Merentibus

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Medal "Merentibus"

Medal "Merentibus" przyznaje się z tytułu szczególnych zasług dla UJ. Medal może być przyznany osobie, organizacji lub instytucji zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Wyjątkowo Medal "Merentibus" można przyznać również pracownikowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Decyzję w sprawie przyznania medalu podejmuje (na wniosek Rektora) Senat UJ w drodze uchwały.

W razie przyznania medalu dokonuje się odpowiedniego wpisu do Księgi Odznaczonych z uzasadnieniem podjętej decyzji. Wręczenia medalu dokonuje Rektor w czasie uroczystości akademickich. Wraz z medalem wręcza się wyróżnionemu dyplom oraz uroczyście odczytuje treść wpisu do Księgi Odznaczonych.

Regulamin przyznawania medalu "Merentibus"

Medal "Merentibus" otrzymali:

w 2023 roku:

 • Profesor Olivier Martin 
 • Profesor Henryk Siewierski

w 2019 roku:

 • Profesor Mario Suwalsky

w 2018 roku:

 • Profesor Wacław Uruszczak

w 2014 roku:

 • Profesor Ralph Jozefowicz

w 2013 roku:

 • Uniwersytet Fryderyka Schillera w Jenie

w 2012 roku:

 • Profesor Benjamin Michael Chain
 • Profesor Cheong Byung Kwon

w 2011 roku:

 • Profesor Michael Marberger

w 2009 roku:

 • Profesor Franciszek Ziejka
 • Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu
 • Uniwersytet w Bochum

w 2008 roku:

 • The Catholic University of America
 • Uniwersytet w Orleanie
 • Uniwersytet Wiedeński

w 2007 roku:

 • Profesor Piotr Sztompka
 • Miasto Kraków
 • Hartmut Machner
 • Andrzej Tarczyński

w 2006 roku:

 • Profesor Claudine Kieda
 • Profesor Stanisław Grodziski

w 2004 roku:

 • Profesor Gunnar Boehner
 • Profesor Antoni Dziatkowiak
 • Kolegiata Akademicka Św. Anny
 • Fundacja im. Aleksandra von Humboldta

w 2003 roku:

 • Profesor Tadeusz Popiela
 • Profesor Alfred Schauer
 • Profesor Ryszard Gryglewski

w 2002 roku:

 • Profesor Krystyna Dyrek

w 2001 roku:

 • Profesor Stanisław Waltoś
 • Profesor Jean Castel

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту