Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Una Europa rozpoczyna projekt Una.Resin

Una Europa rozpoczyna projekt Una.Resin

W dniach 23-24 lutego 2021 r. przedstawiciele Una Europa rozpoczęli 3-letni projekt Una.Resin, którego celem jest podjęcie i rozwijanie pilotażowych inicjatyw mających na celu zbudowanie wspólnego ekosystemu w zakresie badań i innowacji. Projekt, którego liderem jest Uniwersytet w Edynburgu, otrzymał dofinansowanie w ramach unijnego programu "Horyzont 2020", w wysokości 2 mln euro. Una.Resin jest uzupełnieniem pilotażowej inicjatywy uniwersytetu europejskiego (projekt 1Europe), realizowanej w ramach programu Erasmus+.

W 1Europe stawiamy pierwsze kroki w kierunku stworzenia jednolitego ekosystemu edukacyjnego dla naszych studentów i testujemy innowacyjne formaty w zakresie edukacji i mobilności, natomiast w ramach projektu Una.Resin podejmiemy działania na rzecz stworzenia wspólnej przestrzeni badań i innowacji dla naszych naukowców i partnerów. Osiągniemy to dzięki zidentyfikowaniu, a następnie przełamaniu istniejących i potencjalnych barier w zakresie badań i innowacji. Poprzez połączenie obu projektów, w synergii z pozostałymi inicjatywami Una Europa, stworzymy uniwersytet przyszłości.

Profesor James Smith, koordynator projektu Una.Resin, w swojej wypowiedzi podkreśla znaczenie podejmowanych działań: "Una.Resin idealnie wpisuje się w aktualną sytuację. Ten projekt będzie przekraczał granice, budując więzi i zachęcając nas do znalezienia nowych, wspólnych sposobów współpracy. Razem możemy poszerzać granice intelektualne, kształtować dyscypliny, budować nowe ekosystemy oparte na współpracy i zmieniać sposób, w jaki wywieramy wpływ na nasze lokalne społeczności, miasta i cały kontynent. Takie rozwiązanie pomoże Una Europa szybciej stać się uniwersytetem przyszłości, a to ma kluczowe znaczenie."

Podstawy do zbudowania więzi w dziedzinie badań i innowacji

Współpraca pozbawiona barier przyczyni się do osiągnięcia wizji Una Europa, która zakłada prowadzenie badań na najwyższym poziomie oraz wdrażanie innowacji na szeroką skalę. Una.Resin ułatwi wzajemne wykorzystanie infrastruktury badawczej uniwersytetów Una Europa. Projekt będzie również rozwijać wizję Una Europa na rzecz kultury badawczej zakorzenionej w doskonałości, integracji i zróżnicowaniu, aby zapewnić naukowcom i pracownikom pełen rozwój ich potencjału.  Dodatkowo Una.Resin stworzy podstawy do przekształcenia Una Europa w globalnie konkurencyjną, opartą na wartościach instytucję zajmującą się rozwojem badań i innowacji. Rekomendacje wypracowane w ramach projektu Una.Resin będą miały wpływ na kształt polityki instytucjonalnej, krajowej oraz unijnej, a tym samym na krajobraz europejskiego szkolnictwa wyższego.

Działania pilotażowe w zakresie 3 głównych strategii

Projekt Una.Resin skoncentruje się na opracowaniu i wdrożeniu trzech wspólnych strategii: w zakresie badań i innowacji (R&I Strategy), dotyczącej infrastruktury i zasobów badawczych (Research Infrastructure & Resources Strategy) oraz kariery naukowej (Research Careers Strategy). Strategie zostaną opracowane w porozumieniu z partnerami Una Europa poprzez serię warsztatów i ankiet. Po opracowaniu, będą one wdrażane za pomocą pilotażowych modeli służących przyspieszeniu współpracy interdyscyplinarnej i międzysektorowej, innowacyjnych formatów wspólnego korzystania z infrastruktury i zasobów badawczych oraz innowacyjnych formatów łączenia działalności badawczej z szerszym ekosystemem uniwersyteckim (otwarte badania lub nauka społeczna). Una.Resin to początek długoterminowego zaangażowania w rozwój wspólnej przestrzeni badań i innowacji Una Europa. W pierwszej fazie nacisk zostanie położony na pięć obszarów tematycznych Una Europa: Data Science & Artificial Intelligence, European Studies, Sustainability, Cultural Heritage and One Health, a w przyszłości zostanie rozszerzony na inne obszary badawcze.

Opinie społeczności

Una Europa zaangażuje do współpracy wielu partnerów, zarówno z uniwersytetów należących do Una Europa, jak również z innych instytucji. Poniżej znajdują się opinie osób dostrzegających wartość tego przedsięwzięcia.

Profesor Olli Peltoniemi, lider obszaru tematycznego Una Europa One Health, z zainteresowaniem oczekuje na strategię badawczą Una.Resin: "Una.Resin dostarczy kluczowych składników, które pomogą nam zbudować wspólną strategię współpracy badawczej w One Health. Pandemia pokazała, dlaczego podejście One Health jest niezbędne, a Una.Resin jest doskonałym forum do testowania i pilotowania nowych sposobów współpracy."

Isidora Stankovic, postdoc w obszarze Dziedzictwa Kulturowego na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mocno wierzy w zawodowe i osobiste korzyści płynące ze wspólnego ekosystemu Una Europa R&I dla naukowców na wczesnym etapie kariery: "To środowisko nie tylko pozwoli im zapoznać się z wieloma różnymi koncepcjami naukowymi, zwiększy ich szanse na karierę i pomoże rozwinąć transnarodową więź (przyszłych) współpracowników, ale także sprawi, że będą bardziej świadomi tego, w jaki sposób ich praca przyczynia się do rozwiązywania problemów społecznych".

Alessia Franchini, doradca ds. badań na Università di Bologna z ogromną niecierpliwością oczekuje na prace w ramach WP2 oraz opracowanie wspólnej strategii współdzielenia infrastruktury: „Dzięki Una.Resin będziemy mieli możliwość regularnej wymiany dobrych praktyk i wiele okazji do wzajemnego uczenia się na podstawie swoich doświadczeń."

Jak się zaangażować

Una.Resin będzie realizować program warsztatów, konsultacji, ankiet, projektów pilotażowych i wydarzeń, aktywnie poszukując wkładu naukowców Una Europa, jak również ekspertów spośród partnerów Una Europa w zakresie zarządzania badaniami, strategii badań i innowacji, partnerstw badawczych, infrastruktury badawczej, otwartych badań, zaangażowania obywateli, współpracy przedsiębiorstw oraz rozwoju naukowców. Una.Resin będzie również poszukiwać wkładu pracowników sektorów pozaakademickich. Zapraszamy do subskrypcji newslettera Una Europa oraz śledzenia nas na Twitterze , LinkedIn lub Instagramie.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.una-europa.eu/about/una.resin

Tekst: Dział Współpracy Międzynarodowej UJ

Polecamy również
Próbna Matura z Chemii z Wydziałem Chemii UJ i "Dziennikiem Polskim"
Próbna Matura z Chemii z Wydziałem Chemii UJ i "Dziennikiem Polskim"
Roczne staże w USA dla kilkunastu studentów i doktorantów UJ
Roczne staże w USA dla kilkunastu studentów i doktorantów UJ
Polscy naukowcy stworzą modele 3D starożytnego miasta Nea Pafos
Polscy naukowcy stworzą modele 3D starożytnego miasta Nea Pafos
Nie żyje Stanisław Dziedzic
Nie żyje Stanisław Dziedzic

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj