перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Wiadomości

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Uniwersytet Dzieci – najstarszy uniwersytet dziecięcy w Polsce, przyznał nagrody naukowcom, badaczom, wykładowcom i ludziom kultury za najlepsze seminaria, warsztaty lub wykłady realizowane w roku akademickim 2023/2024. Wśród laureatów, którzy otrzymali tytuł Wykładowcy Roku 2023/2024 Uniwersytetu Dzieci, znalazła się dr hab. Anna Michalik z Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Laureaci nagród zostali wybrani w oparciu nie tylko o wartość dydaktyczną, naukową i popularyzatorską ich zajęć, lecz także opinie uczestników zajęć. Dzieci, które wypełniały ankiety i oceniały wykładowców, zwróciły uwagę na ich umiejętność opowiadania historii zachęcających do krytycznego myślenia.

Dr hab. Anna Michalik nagrodzona została za popularyzację biologii wśród młodych studentów, w szczególności za niewyczerpaną cierpliwość w odpowiadaniu na dziecięce pytania, niegasnące zaangażowanie i przystępne objaśnienie trudnych zagadnień biologicznych podczas warsztatów pt. "Czym są enzymy?".

Dr hab. Anna Michalik jest biologiem, adiunktem w Zakładzie Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców (Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Wydziału Biologii UJ). Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia dotyczące składu i funkcji mikrobiomu różnych organizmów, w szczególności organizacji i funkcjonowania systemów symbiotycznych owadów, a także biologii rozwoju i morfologii owadów (oogeneza, struktura gonady żeńskiej) oraz szeroko pojętej biologii komórki. W ostatnich latach w ramach realizowanych projektów badawczych prowadziła lub nadal prowadzi badania dotyczące: systemów symbiotycznych różnych grup owadów, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska zastępowania jednych symbiontów przez inne w czasie ewolucji, kodywersyfikacji owadów-gospodarzy i ich symbiontów oraz badania dotyczące czynników i procesów wpływających na zmienność mikrobiomu owadów (np. izolacja geograficzna).

Oprócz badań naukowych od kilkunastu lat dr hab. Anna Michalik aktywnie popularyzuje biologię wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację warsztatów i wykładów oraz współpracę z Wydawnictwami Pedagogicznymi.

Fundacja Uniwersytet Dzieci istnieje od 2007. Jej celem jest rozwijanie potencjału intelektualnego i twórczego najmłodszych m.in. przy użyciu autorskiej Metody Pytań i Doświadczeń. Przez lata Uniwersytet Dzieci nawiązał współpracę z akademikami w całej Polsce. Działa pod patronatem wielu uczelni, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025.

рекомендовано
Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту