Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

In memoriam

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ

Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ

Chętnie odwołujemy się do znakomitej przeszłości Uniwersytetu Jagiellońskiego, jesteśmy zatem zobowiązani do dbałości o pamięć wszystkich, którzy położyli pod tę znakomitość podwaliny – zwłaszcza Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, których groby znajdują się na różnych cmentarzach na terenie miasta Krakowa lub poza nim, a którymi – z różnych przyczyn – nikt się już dzisiaj nie opiekuje. Okradane, niszczone przez wandali i czas nie wystawiają nam pochlebnego świadectwa.

W poczuciu powinności wobec tych, którzy odeszli, Uniwersytet Jagielloński jako pierwsza uczelnia w kraju powołał Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. To czytelny znak, że uczelnia pamięta o tych,
                                                                                którzy na przestrzeni stuleci budowali jej świetność i renomę.

 

Zadania Komitetu

Do najważniejszych zadań Komitetu należy inwentaryzacja miejsc pochówku profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aktualizacja internetowej "Listy pamięci" - pocztu zmarłych po 1803 roku profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W następnej kolejności sprawdzanie stanu grobów oraz w przypadku stwierdzenia potrzeby naprawy, zlecanie i finansowanie odpowiednich prac konserwatorskich w miarę środków własnych. Z uwagi na obowiązujący stan prawny może to dotyczyć wyłącznie mogił opuszczonych, które nie posiadają dysponentów. Zadaniem Komitetu jest również przypominanie w różnej formie o zasługach dla środowiska oraz o dokonaniach zmarłych profesorów krakowskiej Almae Matris.

Kontakt

Komitet ds. Opieki
nad Grobami Profesorów UJ
Sekretarz - Jolanta Herian-Ślusarska
ul. P. Michałowskiego 9/3, pok. 4
31-126 Kraków
tel. 12 663 23 06; faks 12 663 23 71
e-mail: komitet-pamieci@uj.edu.pl

Skład Komitetu

Zgodnie z Decyzją nr 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 grudnia 2008 roku w skład Komitetu weszli przedstawiciele wszystkich wydziałów uczelni.

 • Prof. dr hab. Jan Wiktor TKACZYŃSKI, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych – przewodniczący
 • Prof. dr hab. Kazimierz BARAN - Wydział Prawa i Administracji
 • Prof. dr hab. Wojciech SUCHOŃ – Wydział Filozoficzny
 • Dr hab. Zenon PIECH – Wydział Historii
 • Dr hab. Anna SAWICKA – Wydział Filologiczny
 • Dr Maciej RAK – Wydział Polonistyki
 • Prof. dr hab. Kazimierz GROTOWSKI – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dr Krzysztof CIESIELSKI – Wydział Matematyki i Informatyki
 • Prof. dr hab. Katarzyna STADNICKA – Wydział Chemii
 • Prof. dr hab. Aleksander SKOTNICKI – Wydział Lekarski
 • Prof. dr hab. Alicja ZEMANEK – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Prof. dr hab. Andrzej STAREK – Wydział Farmaceutyczny
 • Dr hab. Zygmunt PUCKO – Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dr Piotr LECHOWSKI – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dr hab. Jacek MIĘDZOBRODZKI – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Dr Przemysław ŻUKOWSKI Archiwum UJ
 • Jolanta HERIAN-ŚLUSARSKA – sekretarz, Dział Promocji i Informacji UJ