Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opieka nad grobami profesorów UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skoro chętnie odwołujemy się do znakomitej przeszłości Uniwersytetu Jagiellońskiego, to jesteśmy zobowiązani do dbałości o pamięć wszystkich, którzy położyli pod tę znakomitość podwaliny – zwłaszcza Profesorów UJ. Ich groby znajdują się na różnych cmentarzach krakowskich, polskich, także poza granicami naszego kraju. Wieloma mogiłami nikt się już dzisiaj nie opiekuje. Okradane, niszczone przez czas nie wystawiają nam, żyjącym dzisiaj, pochlebnego świadectwa. W poczuciu powinności wobec tych, którzy odeszli, Uniwersytet jako pierwsza uczelnia w kraju Decyzją nr 64 Rektora UJ z 4 grudnia 2008 roku powołał Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. To czytelny znak, że Uczelnia pamięta o tych, którzy na przestrzeni stuleci budowali jej świetność i renomę.

Zadania Komitetu

Do najważniejszych zadań Komitetu należy inwentaryzacja miejsc pochówku profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W następnej kolejności sprawdzanie stanu grobów oraz w przypadku stwierdzenia potrzeby naprawy, zlecanie i finansowanie odpowiednich prac konserwatorskich w miarę środków własnych. Z uwagi na obowiązujący stan prawny może to dotyczyć wyłącznie mogił opuszczonych, które nie posiadają dysponentów. Zadaniem Komitetu jest również przypominanie w różnorodnej formie o zasługach dla środowiska oraz o dokonaniach zmarłych profesorów krakowskiej Almae Matris.

Stworzona i prowadzona przez Komitet "Lista Pamięci UJ", poczet zmarłych po 1803 roku profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest stale uzupełniana i aktualizowana. W chwili obecnej Lista zawiera ponad 1000 krótkich biogramów zmarłych naukowców, związanych niegdyś z naszą Uczelnią. Ważnym celem Listy Pamięci jest również wskazanie miejsca pochówku Zmarłych. Temu celowi służy zarówno tradycyjny zapis lokalizacji mogił, czyli cmentarz, kwatera, rząd, numer grobu, jak i stopniowo uzupełniane współrzędne geograficzne. Wprowadzone do GPS, np. w telefonie, wskażą lokalizację i wyznaczą trasę dojścia do szukanego grobu.

Znalezienie mogił ułatwi aplikacja znajdująca się w poniższym linku. http://daa.pl/grobyprofesorowUJ

Aplikacja ta obejmie wkrótce również cmentarze Rakowicki i Salwatorski.

Do tradycyjnego określenia położenia mogił dodajemy po raz pierwszy współrzędne geograficzne, aby ułatwić odnalezienie szukanego grobu. Można do tego użyć GPS-u lub telefonu z wbudowanym GPS-em i aplikacją map, do której wpisujemy współrzędne. Po znalezieniu się w zasięgu GPS-u, telefon określi naszą pozycję i lokalizację grobu.

Skład Komitetu

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich wydziałów uczelni. Obecnie są to:

 • Prof. dr hab. Jan Wiktor TKACZYŃSKI - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, przewodniczący
 • Dr hab. Marian MAŁECKI - Wydział Prawa i Administracji
 • Dr Teresa WOLSKA-SMOLEŃ - Wydział Lekarski
 • Dr hab. Ryszard W. GRYGLEWSKI, prof. UJ - Wydział Lekarski
 • Prof. dr hab. Andrzej STAREK - Wydział Farmaceutyczny
 • Dr Wojciech KLAPA - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Prof. dr hab. Wojciech SUCHOŃ - Wydział Filozoficzny
 • Dr hab. Zenon PIECH, prof. UJ - Wydział Historii
 • Dr hab. Katarzyna BAZARNIK - Wydział Filologiczny
 • Dr hab. Maciej RAK - Wydział Polonistyki
 • Dr hab. Marek JAMROZY - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dr Krzysztof CIESIELSKI - Wydział Matematyki i Informatyki
 • Dr hab. Barbara KRAJEWSKA - Wydział Chemii
 • Prof. dr hab. Alicja ZEMANEK - Wydział Biologii
 • Dr Piotr LECHOWSKI - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Prof. dr hab. Jacek MIĘDZOBRODZKI - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Prof. dr hab. Joanna POCIASK-KARTECZKA - Wydział Geografii i Geologii
 • Dr hab. Przemysław ŻUKOWSKI - Archiwum UJ
 • Jolanta HERIAN-ŚLUSARSKA - sekretarz, Dział Promocji

Kontakt

Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ
Sekretarz - Jolanta Herian-Ślusarska
ul. Piotra Michałowskiego 9/3
31-126 Kraków
tel. 12 663 23 06; faks 12 663 23 71
e-mail: komitet-pamieci@uj.edu.pl

Apel

Uniwersytet Jagielloński jako uczelnia publiczna nie może w myśl obowiązujących przepisów prawnych finansować renowacji grobów profesorskich. Stąd Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ zwraca się do wszystkich, którym pamięć o zmarłych profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego nie jest obojętna, z uprzejmą prośbą o dokonywania wpłat, także z odpisu 1% podatku na organizację pożytku publicznego, z przeznaczeniem na odnawianie mogił profesorów UJ.

Wpłat można dokonywać na konto Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka”:

nr konta 74 1240 4445 1111 0010 2217 6300, KRS 0000260174

z adnotacją „Groby Profesorów UJ”.

Odnowione groby

Na wniosek Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa w 2010 roku odrestaurował grobowiec zasłużonych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Rafała Józefa oraz Ignacego Rafała Czerwiakowskich.

Fotografie przedstawiają stan grobowca przed i po renowacji.

Katakumba Wolnego

Wykonano na koszt Komitetu, a następnie wmurowano na tzw. Katakumbie Wolnego na cmentarzu Rakowickim (pas 56) tablicę z imienną inskrypcją prof. Kazimierza Piecha. Uroczystość odsłonięcia tablicy odbyła się w ramach obchodzonego 6 listopada 2012 Uniwersyteckiego Dnia Pamięci.

Nagrobek prof. Ludwika Zeisznera

Z inicjatywy Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ oraz Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk odnowiono XIX-wieczny nagrobek profesora Ludwika Zeisznera, wybitnego geologa, autora prac dotyczących m.in. kultury ludowej górali oraz budowy geologicznej Karpat i Gór Świętokrzyskich. Nagrobek został odsłonięty 6 listopada 2013 roku.

Fotografie przedstawiają stan nagrobka przed i po renowacji.

Mogiła prof. Stefana Grzybowskiego

W 2013 roku z inicjatywy Komitetu wykonane zostały prace naprawcze przy mogile prof. Stefana Grzybowskiego, prawnika, rektora UJ w latach 1958-1962. Grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Orawce (gm. Jabłonka).

Mogiła prof. Tadeusza Milewskiego

W 2013 roku przedłużono na koszt Komitetu nienaruszalność mogiły prof. Tadeusza Milewskiego na cmentarzu Rakowickim.

Nagrobek prof. Bogumiła Pawłowskiego

Nagrobek na cmentarzu Rakowickim odnowiono staraniem Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ, przy wsparciu finansowym: uczniów Profesora, Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz botaników z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w 2015 roku.

Fotografie przedstawiają stan nagrobka przed i po renowacji

Nagrobek prof. Heleny Willman-Grabowskiej

Nagrobek na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie odnowiono staraniem Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego przy wsparciu finansowym Prorektor ds. Rozwoju UJ, Wydziałów Filologicznego, Filozoficznego, Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Instytutu Orientalistyki UJ w roku 2016.

Nagrobek prof. Stanisława Zaremby

Nagrobek na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odnowiono staraniem Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ, przy wsparciu finansowym Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, w roku 2016.

Fotografie przedstawiają stan nagrobka przed i po renowacji.

Na wniosek Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa w 2016 roku odrestaurował nagrobki zasłużonych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Jana Sleszyńskiego (1854-1931)

Kazimierza Lepszego (1904-1964)

Piotra Łukasza Bartynowskiego (1795-1874)

Nagrobek prof. Edmunda Krzymuskiego

Nagrobek na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odnowiono w roku 2017 staraniem Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ, przy wsparciu finansowym Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych.

Nagrobek prof. Władysława Leopolda Jaworskiego

Nagrobek na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odnowiono w roku 2017 staraniem Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ.

Prasa o Komitecie

O pożytkach płynących ze studiowania żywotów uczonych mężów - "Alma Mater", grudzień 2017, nr 198

Pamięci trzeba uczyć - wywiad z prof. Janem W. Tkaczyńskim w "Dzienniku Polskim" (6 XI 2017)

Rozmowa z prof. Janem W.Tkaczyńskim w audycji "Tematy Dnia" w TVP 3 Kraków (6 XI 2017)

Pamiętajmy o zmarłych profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego - "Strefa Biznesu", marzec 2017, nr 01 (07)

O potrzebie przypominania naszych zmarłych Profesorów - "Wieści Akademickie", marzec-kwiecień 2017, nr 3-4

O potrzebie przypominania naszych zmarłych profesorów - "Alma Mater", grudzień-styczeń 2016/2017, nr 189-190

Wystąpienie prof. dr. hab. Jana W. Tkaczyńskiego podczas Akademickiego Dnia Pamięci, 6 listopada 2015 roku w miesięczniku "Alma Mater" (XII 2015-I 2016, nr 180-181)

Żeby ocalić pamięć, trzeba czasem wykonać pracę detektywistyczną - rozmowa z prof. Janem Wiktorem Tkaczyńskim w "Dzienniku Polskim" (6 XI 2015)

Prof. Ryszard Kantor: Gorzki czar wspomnień - recenzja książki "Pro Memoria Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentarzu Rakowickim 1803-2013", red. Jan Wiktor Tkaczyński (17 VI 2015)

Niechaj mówią nie tylko kamienie... - wywiad z prof. Janem Wiktorem Tkaczyńskim w miesięczniku "Alma Mater" (IV-V 2014, nr 165)

Uniwersytet Jagielloński ratuje groby i pamięć o swoich profesorach - artykuł w "Dzienniku Polskim" (25 X 2013)

Komitet ds. Opieki Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego jako most międzypokoleniowej pamięci - "Tygodnik Powszechny" (XII 2012, nr 52-53)

Na straży pamięci - wywiad z prof. Janem Wiktorem Tkaczyńskim w "Dzienniku Polskim" (29 X 2012)

Nisko pochylona głowa - artykuł w miesięczniku "Kraków"  (VIII 2012, nr 8)

Powstaje poczet zmarłych naukowców - rozmowa z prof. Janem Wiktorem Tkaczyńskim w "Dzienniku Polskim" (28 V 2010)

Niechaj mówią nie tylko kamienie... - wywiad z prof. Janem Wiktorem Tkaczyńskim w miesięczniku "Alma Mater" (IV 2010, nr 124)