Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Patronaty w roku 2019

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Patronaty w roku 2019

Styczeń 2019

 • Przegląd chórów szkolnych oraz konkurs historyczny "Niemiecka akcja pacyfikacyjna skierowana przeciwko polskiemu środowisku nauczycielskiemu Sonderaktion Krakau oraz Tajna Organizacja Nauczycielska TON jako bezimienni bohaterowie"
  2018-2019
  wnioskodawca: Maria Stalmach-Krzyworzeka, wiceprezes Zarządu Małopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • Konferencja "Marketing w farmacji"
  12-13 I 2019
  wnioskodawca: Joanna Polska, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji
 • Europejska debata na temat kultury pamięci oraz zagadnień związanych z Holokaustem
  23 I 2019
  wnioskodawca: prof. dr hab. Jadwiga Miszalska, kierownik Zakładu Filologii Włoskiej

Luty 2019

 • 12. Konferencja naukowa "Kontrowersje w pediatrii"
  8-9 II 2019
  wnioskodawca: dr hab. Przemko Kwinta, prof. UJ, kierownik Kliniki Chorób Dzieci Katedry Pediatrii UJ CM
 • Miesiąc Języka Ojczystego
  21 II - 21 III 2019
  wnioskodawca: prof. dr hab. Renata Przybylska, dziekan Wydziału Polonistyki
 • Wystawa "Radość pisania" poświęconej twórczości Wisławy Szymborskiej
  25 II - 27 III 2019
  wnioskodawca: prof. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Marzec 2019

 • Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik"
  12 III 2019
  wnioskodawca: dr Dagmara Sokołowska, prezes Zarządu Fundacji Akademia IBSE
 • XXIII Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim
  18-19 III 2019
  wnioskodawca: prof. dr hab. Krzysztof Stopka, przewodniczący Rady Naukowej Konkursu Wiedzy o UJ
 • 15. Studencki Festiwal Informatyczny
  21-23 III 2019
  wnioskodawca: Łukasz Jura, prezes Zarządu Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA
 • Dog&Cat Conference 2019
  23-24 III 2019
  wnioskodawca: Magdalena Czaplak, prezes Zarządu Stowarzyszenia Dog Rescue
 • Krakowskie Forum Studentów
  30 III 2019
  wnioskodawca: Jakub Bakonyi, przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kwiecień 2019

 • Ogólnokrajowa konferencja dotycząca zagadnień endoskopii ginekologicznej i endokrynologii ginekologicznej
  4-6 IV 2019
  wnioskodawca: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pityński, kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przyszłość postępowania administracyjnego - refleksja w dwa lata po uchwaleniu noweli kwietniowej KPA"
  5 IV 2019
  wnioskodawca: Maria Ligęza, przewodnicząca Koła Naukowego Administratywistów TBSP UJ
 • V Ogólnopolska Konferencja Genetyczna "Genomica"
  5-7 IV 2019
  wnioskodawca: prof. dr hab. Joanna Bereta, opiekun Koła Naukowego Studentów Biotechnologii "Mygen"
 • Międzynarodowa konferencja "The 47th Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference. Check Object Integrity - Kraków 2019"
  23-27 IV 2019
  wnioskodawca: prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, kierownik Instytutu Archeologii UJ
 • 27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych
  25-27 IV 2019
  wnioskodawca: Dorota Długosz, przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM

Maj 2019

 • Konferencja "Medical Review Auschwitz - Medicine behind Barbed Wire"
  7 V 2019
  wnioskodawca: dr n. med. Piotr Gajewski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • McMaster International Review Course in Internal Medicine - MIRCIM 2019
  9-11 V 2019
  wnioskodawca: dr n. med. Piotr Gajewski, współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, redaktor naczelny Medycyny Praktycznej
 • XXV Annual Conference EAFP
  15-17 V 2019
  wnioskodawca: prof. dr hab. Renata Jachowicz, kierownik Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJ CM
 • XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu "Pacjent, pielęgniarka - partnerzy w działaniu"
  16-17 V 2019
  wnioskodawca: Maria Szymaczek, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Czerwiec 2019

 • VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Eksperyment Łańcuchowy"
  1 VI 2019
  wnioskodawca: prof. dr hab. Mariusz Sadzikowski, prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Konferencja jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Stanisława Biernata z Katedry Prawa Europejskiego UJ
  7 VI 2019
  wnioskodawca: prof. dr hab. Sławomir Dudzik, kierownik Katedry Prawa Europejskiego UJ

Lipiec 2019

 • 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz konferencja "Botanika bez granic"
  1-7 VII 2019
  prof. Konrad Wołowski, przewodniczący Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego
 • 44. Kongres Federacji Europejskich Stowarzyszeń Biochemicznych
  6-11 VII 2019
  wnioskodawca: prof. dr hab. Piotr Laidler, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji
  14-19 VII 2019
  wnioskodawca: dr hab. Aleksandra Patalas, dyrektor Instytutu Muzykologii UJ

Wrzesień 2019

 • Zjazd Fizyków Polskich
  13-18 IX 2019
  wnioskodawca: prof. dr hab. Józef Spałek, przewodniczący Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Listopad 2019

 • Naukowa konferencja historyczna "Polski Czerwony Krzyż - 100 lat służby Ojczyźnie i ludziom"
  14-15 XI 2019
  wnioskodawca: Mieczysław Kurek, prezes Małopolskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj