Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

18 naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w gronie najzdolniejszych młodych polskich uczonych

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, największa w Polsce pozabudżetowa instytucja wspierająca naukę, po raz 18. przyznała stypendia młodym doktorantom i doktorom w ramach programu stypendialnego START. W gronie tegorocznych stypendystów są zarówno osoby ubiegające się o stypendium po raz pierwszy, jak również stypendyści z ubiegłego roku, którzy uzyskali przedłużenie stypendium. W sobotę 24 kwietnia 2010 roku na Zamku Królewskim w Warszawie przedstawiciele FNP wręczyli im dyplomy.

Do tegorocznej, osiemnastej edycji programu stypendialnego START wpłynęło 995 zgłoszeń. Spośród nich wybrano 159 najlepszych naukowców, którzy otrzymają od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej roczne stypendia w wysokości 24 000 zł. W gronie nagrodzonych znalazło się aż 30 krakowskich uczonych.

Wśród krakowskich laureatów najliczniejszą grupę stanowią naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim – tj. 18 osób. Na drugim miejscu znalazły się ex aequo Akademia Górniczo-Hutnicza i krakowskie instytuty PAN, z których wywodzi się po 6 kandydatów. Instytuty PAN to: Instytut Farmakologii PAN i Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (po 2 osoby) oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN i Instytut Nauk Geologicznych PAN (po 1 osobie).

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która od 1991 r. realizuje misję wspierania nauki, szczególną wagę przywiązuje do wspierania najmłodszego pokolenia uczonych. Ułatwianie młodym ludziom pracy naukowej i stwarzanie im komfortowych warunków prowadzenia badań na początku kariery to najlepsza inwestycja w rozwój cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju. W swoim najdłużej realizowanym programie stypendialnym START Fundacja przyznaje co roku roczne stypendia krajowe najzdolniejszym młodym badaczom. W tym roku Fundacja wesprze 159 młodych naukowców łączną kwotą ponad 3 mln 800 tys. zł. Przyznane fundusze stypendyści mogą wykorzystać w dowolny sposób. W tym roku w konkursie mogli wziąć udział zarówno kandydaci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy, jak również stypendyści z ubiegłego roku starający się o przedłużenie stypendium. Grono laureatów wszystkich edycji konkursu liczy już 1968 osób.

Nowością wprowadzoną w programie START w 2010 r. jest przeznaczenie środków uzyskanych przez Fundację z wpłat na działalność organizacji pożytku publicznego (1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych) na powiększenie wysokości stypendiów START dla najlepszych laureatów konkursu w danej edycji. Jest to wyróżnienie, które może otrzymać maksymalnie trzech najwyżej ocenionych w konkursie laureatów danej edycji. W tym roku wyróżnienie to uzyskał dr Radosław Adamczak z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, którego osiągnięcia naukowe zostały uznane przez recenzentów konkursu za bezkonkurencyjne. Wyróżniony laureat otrzyma stypendium w wysokości 36 000 zł. Jest to najwyższa w historii programu START kwota stypendium.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Stanowią prestiżowe wyróżnienie dla młodych naukowców (do 30 lat), którzy choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Przyznanie stypendiów odbywa się w drodze konkursu, w którym recenzenci będący uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki, oceniają dorobek kandydatów. Dorobek ten musi być udokumentowany publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych. Każdy wniosek opiniowany jest przez co najmniej trzech recenzentów.

Lista tegorocznych laureatów z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 • mgr Agnieszka Bednarska – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • dr Anna Błasiak – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • mgr Daniel Cichy – Wydział Historyczny
 • dr Tomasz Cieślak - Sokołowski – Wydział Polonistyki
 • mgr Szymon Godlewski – Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • mgr Michał Heller – Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • dr Grzegorz Kapustka – Wydział Matematyki i Informatyki
 • mgr Tomasz Kireńczuk – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • mgr Agnieszka Kloch – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • dr Hanna Marciniak – Wydział Polonistyki
 • mgr Jakub Mielczarek – Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • dr inż. Mariusz Mitoraj – Wydział Chemii
 • dr Maciej Rak – Wydział Polonistyki
 • dr Agnieszka Rak-Mardyła – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • dr Edyta Sadowska – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • mgr Anna Szczepańska – Wydział Polonistyki
 • mgr Ewa Małgorzata Tatar – Wydział Historyczny
 • dr Maciej Ulas – Wydział Matematyki i Informatyki

Pełna lista laureatów

Informacja na stronie FNP

Data opublikowania: 09.05.2010
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron