Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powstaje nowy budynek Instytutu Zoologii UJ

Nowy budynek Instytut Zoologii, w którym 11 maja 2010 r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego z udziałem władz uczelni i ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, powstaje w ramach wieloletniego programu budowy III Kampusu UJ. 

Budynek został zaprojektowany w Pracowni Architektonicznej Czora i Czora a generalnym wykonawcą, z którym Uniwersytet Jagielloński podpisał umowę 29 kwietnia 2009 r., jest konsorcjum firm Re-Bau i Porr Polska. Zgodnie z umową, budynek, wraz z wyposażeniem, zostanie oddany do użytku po 24 miesiącach.

Projekt powstał zgodnie z założeniami wstępnymi, do których należało zapewnienie bazy dydaktycznej dla ok. 1000 studentów, przede wszystkim z kierunku biologia i neurobiologia. Neurobiologia to nowy, unikatowy w skali krajowej kierunek studiów, prowadzony od dwóch lat przez Instytut Zoologii przy współpracy Instytutu Psychologii UJ. Zajęcia na tych kierunkach prowadzone w oparciu o przestarzałą bazę lokalową Instytutu Zoologii. W nowym budynku, którego całkowita powierzchnia wyniesie ok. 14.000 m2 do prowadzenia zajęć dydaktycznych przeznaczone będą wyposażone w nowoczesną aparaturę audiowizualną sale wykładowe i seminaryjne, pracownie komputerowe oraz sale specjalistycznych laboratoriów dydaktycznych.

Spośród sześciu specjalności, w jakich mogą kształcić się studenci biologii, cztery prowadzone są przez Instytut Zoologii. Należą do nich: antropologia – biologia człowieka, biologia komórki, genetyka i biologia rozrodu oraz neurofizjologia. Specjalności te odzwierciedlają jednocześnie główne grupy kierunków badań naukowych, prowadzonych przez pracowników instytutu, który zatrudnia około 150 osób. Struktura organizacyjna instytutu obejmuje 15 zakładów, których zakres zainteresowań badawczych rozciąga się od A – Antropologii do Z – Zoologii Systematycznej.

Do dyspozycji pracowników naukowych w nowym budynku przeznaczone będą znacznie większe, niż w chwili obecnej, specjalistyczne laboratoria. Znajdować się w nich będzie przede wszystkim aparatura przeniesiona z obecnego budynku, jak np. mikroskop konfokalny czy stanowiska do badań elektrofizjologicznych, czynione są także starania o pozyskanie środków na zakup nowych urządzeń.

Za rok, Instytut Zoologii przeprowadzi się do obiektu na miarę XXI wieku.

Prof. dr hab. Grzegorz Hess, senior budowy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron