Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ najsilniejszym ośrodkiem naukowym w kraju

W tegorocznym rankingu miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy" i dziennika "Rzeczpospolita" Uniwersytet Jagielloński został uznany za: uczelnię o najwyższej sile naukowej, cieszącą się najwyższym prestiżem wśród kadry akademickiej oraz lidera publikacji i cytowań. Collegium Medicum UJ wygrało ranking uczelni medycznych. Nasza uczelnia zajęła pierwsze miejsce w zakresie kształcenia na kierunkach humanistycznych.

W zestawieniu ogólnym Uniwersytet Jagielloński został sklasyfikowany na drugim miejscu za  Uniwersytetem Warszawskim tracąc do niego 0,73 punkta. Nasi rywale zdobyli wyraźnie więcej punktów w ocenie pracodawców (co prawda aż 23% respondentów ankiety reprezentowało województwo mazowieckie, a tylko 6% małopolskie), przyciągnęli więcej olimpijczyków, wyprzedzili naszą uczelnię w dwóch z trzech kategorii zaliczonych do nowego w stosunku do poprzednich edycji rankingu kryterium innowacyjności. Jednocześnie zdobyli więcej punktów w kategorii "umiędzynarodowienie uczelni".

Natomiast  inwestycje UJ w infrastrukturę uczelni przynoszą rezultaty także na polu rankingowym, gdyż w zakresie warunków studiowania zdystansowaliśmy Uniwersytet Warszawski, a przecież na tym polu nie zwolnimy także w kolejnych latach. 

Szczegółowa punktacja w klasyfikacji generalnej

Uroczysta ceremonia ogłoszenia wyników rankingu i wręczenia dyplomów odbyła się 13 maja w Warszawie. Dyplomy dla Uniwersytetu Jagiellońskiego odebrał prorektor UJ ds polityki kadrowej i finansowej profesor Michał du Vall. Nagrodę w imieniu władz UJ CM odebrała prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk - pełnomocnik Rektora UJ ds. dydaktyki w Collegium Medicum.


 

Data opublikowania: 13.05.2010
Osoba publikująca: Leszek Śliwa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj