Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Zbigniew Błocki członkiem Rady Zarządzającej Science Europe

Prof. Zbigniew Błocki członkiem Rady Zarządzającej Science Europe

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki (NCN), wieloletni pracownik naukowy Wydziału Matematyki i Informatyki UJ będzie członkiem Rady Zarządzającej Science Europe (SE), międzynarodowej organizacji zrzeszającej ponad 50 europejskich instytucji naukowych prowadzących lub fundujących działalność badawczą. Prof. Zbigniew Błocki został wybrany na dwuletnią kadencję. Rada, w której będzie zasiadał, wyznacza i monitoruje kierunek działań SE.

Celem założonej w 2011 roku organizacji Science Europe jest wspieranie działań organizacji członkowskich przez zwiększanie ich wpływu na kształtowanie ogólnoeuropejskiej polityki naukowej. SE stanowi również platformę kontaktów między instytucjami naukowymi z Europy i spoza jej granic, a także między środowiskiem naukowym a przedstawicielami władz krajowych i europejskich. Organizacja współpracuje między innymi z Europejską Radą ds. Badań Naukowych, uniwersytetami, europejskimi organizacjami międzynarodowymi ds. nauki oraz Komisją Europejską.

Prof. Zbigniew Błocki jest pracownikiem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1990 roku. Doktorat obronił w 1995 r. W 1999 r. w ramach stypendium Fulbrighta przebywał na Indiana University w Bloomington i University of Michigan w Ann Arbor. Rok 2001 spędził w Instytucie Maxa Plancka w Bonn, a w 2002 r. przebywał trzy miesiące w Instytucie Maxa Plancka w Lipsku. W 2006 r. był profesorem wizytującym na Indiana University. Był także wielokrotnie zapraszany na wykłady do ośrodków naukowych (Princeton, Harvard, Columbia, University of Hong Kong, Beijing University, Fudan University - Szanghaj, Nagoya, Tel Aviv, Grenoble, Indian Institute of Science - Bangalore, Uppsala, Tor Vergata - Rzym, Wiedeń).

W latach 2010-2015 zasiadał w Radzie NCN, a w latach 2010-2013 w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jest członkiem Rady Naukowej Centrum Banacha, Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN, Komitetu Matematyki PAN, a także Komisji Etycznej Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 2011-2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki UJ, był także zastępcą przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 6. Europejskiego Kongresu Matematyki, który odbył się w Krakowie w 2012 r. Od kilku lat jest członkiem komitetu naukowego i głównym organizatorem Wykładu im. Stanisława Łojasiewicza na UJ. W latach 2010-2015 na UJ koordynował projekt "Geometry and Topology in Physical Models" w ramach Międzynarodowych Projektów Doktoranckich FNP, a obecnie jest kierownikiem projektu "Teoria pluripotencjału i dbar" w ramach programu Ideas Plus. Wiosną tego roku otrzymał oficjalne powołanie na stanowisko dyrektora NCN.

Polecamy również
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o zdrowiu
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o zdrowiu
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki fizyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki fizyczne
Uroczyste promocje habilitacyjne dwóch kolejnych dyscyplin
Uroczyste promocje habilitacyjne dwóch kolejnych dyscyplin

Widok zawartości stron Widok zawartości stron