Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prasoznawcy spotkali się na Uniwersytecie Jagiellońskim

Prasoznawcy spotkali się na Uniwersytecie Jagiellońskim

W dniach 26-27 listopada 2015 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się konferencja naukowa „60 lat prasoznawstwa w Polsce. Dorobek Ośrodka Badań Prasoznawczych i „Zeszytów Prasoznawczych" w perspektywie krajowej i międzynarodowej" organizowana przez Ośrodek Badań Prasoznawczych Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Konferencja wpisuje się w obchody sześćdziesięciolecia krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych (dziś katedry w UJ) oraz 55-lecia  kwartalnika „Zeszyty Prasoznawcze". Jednakże problematyka konferencji oprócz oczywistych nawiązań do dorobku naukowego OBP i roli tego kwartalnika w rozwoju polskiego medioznawstwa, dotyczyła wielu zagadnień aktualnych, na przykład: inspiracji teoretyczno-metodologicznych i wyzwań badawczych dla dzisiejszego medioznawstwa czy też transformacji systemów medialnych. Równie ważne były kwestie odnoszące się do  sytuacji mediów tradycyjnych funkcjonujących w otoczeniu cyfrowym. W tym kontekście  rozważano kwestie takie jak: teraźniejszość i przyszłość prasy drukowanej, zagadnienia prawne (np. w związku z prawem autorskim czy prawem prasowym) oraz kondycja zawodu dziennikarza i przyszłość dokumentalistyki prasowej. Na koniec odbyła się dyskusja panelowa poświęcona nowym wyzwaniom dla dziennikarstwa i komunikowania międzynarodowego w odniesieniu do przyszłości Europy. Stawiano pytanie, czy współczesne badania nad mediami mogą odegrać – tak jak działo się w  latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku – szczególną rolę w przekształcaniu rzeczywistości politycznej, zwłaszcza w przestrzeni europejskiej.

W czasie półtoradniowych obrad ponad 90 uczestników reprezentujących kilkanaście krajowych uczelni i placówek badawczych oraz kilka uniwersytetów zagranicznych wygłosiło blisko 70 referatów i komunikatów. Szczególną oprawę miała Sesja otwarcia (czwartek, godz. 15:00-18:30), która odbywała się w średniowiecznych murach Auli Collegium Maius, zakończona uroczystą kolacją w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa. Obrady w sekcjach w drugim dniu konferencji odbywały się w czterech salach budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na nowym kampusie 650-lecia UJ (w godz. 8:30-18:15), przy ul. Łojasiewicza 4.

Wśród uczestników konferencji znajdziemy bardzo wielu wybitnych polskich medioznawców, językoznawców, politologów, socjologów, historyków, prawników i przedstawicieli innych dyscyplin nauki. reprezentujących kilka pokoleń badaczy. Wielu spośród nich wywodzi się z Ośrodka Badań Prasoznawczych (prof. prof. Walery Pisarek, Tomasz Goban-Klas, Jerzy Mikułowski Pomorski, Jerzy Bralczyk) albo pełniło bądź pełni w nim funkcje kierownicze w ostatnich kilkunastu latach (prof. prof. Izabela Dobosz,  Ireneusz Bobrowski, a obecnie – Maciej Kawka). Obecnych było również wielu sympatyków Ośrodka, których nie sposób wszystkich wymienić. W sumie prawie połowa spośród wygłaszających referaty to samodzielni pracownicy nauki. Gośćmi konferencji byli  także znani medioznawcy z Niemiec, współpracujący niegdyś z OBP – prof. prof. Lutz Hagen z Drezna oraz Oliver Quiring (z Moguncji) oraz prof. dr Snežana Venovska-Antevska z Uniwersytetu Św. Cyryla i Metodego w Skopiu (Republika Macedonii).

Dorobek konferencji zapewne zostanie utrwalony w formie publikacji książkowej. Patronat honorowy objęli Jego Magnificencja Rektor UJ prof. dr hab. Wojciech Nowak oraz Prezydent Miasta Krakowa, prof. dr hab. Jacek Majchrowski.

tekst: dr hab. Ryszard Filas
zdjęcia: Piotr Idem

Polecamy również
Student UJ Najmilszym Studentem Krakowa!
Uniwersytet Jagielloński gości delegację z prowincji Henan
Futsalistki z UJ zdobyły Puchar Polski
Promocje habilitacyjne Wydziału Lekarskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj