Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uroczyste odnowienie doktoratu prof. Janusza Szwai

Uroczyste odnowienie doktoratu prof. Janusza Szwai

We wtorek 8 grudnia 2015 roku w auli Collegium Maius odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UJ z okazji odnowienia doktoratu profesora Janusza Szwai, wybitnego prawnika i długoletniego pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wniosek o odnowienie doktoratu, złożony przez profesorów Wydziału Prawa i Administracji UJ, został poparty przez Radę Wydziału. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na posiedzeniu 27 maja 2015 roku podjął uchwałę o odnowieniu po pięćdziesięciu latach doktoratu Pana Profesora i nadaniu tej uroczystości charakteru uczelnianego.

W auli Collegium Maius zgromadzili się liczni przyjaciele i bliscy prof. Janusza Szwai. Przybyłych gości przywitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

Sylwetkę oraz dokonania naukowego Jubilata przedstawiła w laudacji prof. Ewa Łętowska, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich (1987-1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999-2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011).

- Z tak pięknej okazji przedstawię laudacje dla człowieka, którego kariera naukowa splotła się z moją karierą. Mogłam, jako młodsza koleżanka, tę karierę śledzić i wyciągać wnioski z tego, co zaobserwowałam i wywnioskowałam z prac, które wiele mogą nauczyć prawnika – rozpoczęła prof. Ewa Łętowska.

- Laudację najprościej można przedstawić w kategoriach statystycznych. Można wymienić 354. pozycji. Można wspomnieć, że Profesor Szwaja szczęśliwie wypromował ośmiu doktorów, z których dwóch jest już profesorami. Są to bardzo piękne osiągnięcia. Myślę, że lepiej przedstawić, nie tyle martwe liczby i tytuły poszczególnych pozycji, ile zaproponować Państwu zastanowienie się nad kontekstem wyborów naukowych, których dokonywał Jubilat. To, co decyduje o wartości pracy naukowej i co zostaje z naszego dorobku decyduje o tym, w jaki sposób to wszystko co czynimy wpisuje się w kontekst czasu, który wokół nas płynie – powiedziała prof. Ewa Łętowska.

- Przedmiot i metoda decyduje o atrakcyjności wyborów prawnika do badań naukowych. Na prawniku ciąży przekleństwo związane z wyrażaniem słowa, struktur, pojęć dlatego, że to, czym my prawnicy się zajmujemy, jest zawsze wykorzystywane do czegoś lub po coś. To, co nas prawników ciesz jako struktura, instytucja, konstrukcja, w oczach obserwatorów zewnętrznych często przybiera postać narzędzia, które komuś lub czemuś służy, a przeklęte pytanie: czemu to służy? - towarzyszy prawnikowi zawsze – kontynuowała prof. Ewa Łętowska.

- Dorobek naukowy Pana Prof. Szwai dotyczy przede wszystkim najrozmaitszych form korzystania z różnego rodzaju wytworów myśli ludzkiej, a więc tej części prawa, której przedmiotem nie jest, jak to bywało przez wieki, rzecz. Cała droga życiowa Jubilata jest związana z tym nurtem prawa, które w bardziej nowoczesny sposób traktuje przedmiot dociekań prawniczych, nie rzeczy, tylko to wszystko co wytworzyła ludzka myśl – powiedziała prof. Ewa Łętowska.

- To stara prawda znana prawnikom, że nic tak dobrze nie służy praktyce jak dobra doktryna, ale jednocześnie doktryna bez zastosowania praktycznego jest martwa, nie ma jej. Zamknięcie się w wieży z kości słoniowej to nie jest cecha, którą można by przypisać Jubilatowi, zarówno przedmiot jego zainteresowań pchał go ku konfrontacji tego, co zbadał, przedstawił z życiem praktycznym, ale i życie praktyczne weryfikowało to, co przedstawił na karatach publikacji o charakterze czysto naukowym – dodała prof. Ewa Łętowska.

- Cieszę się, że w osobie Pana Prof. Szwai mam wybitnego przedstawiciela, który zna, rozumie  i ceni  dogmatykę, bo bez tego nie można trafić do praktyki. Jeśli chce się w przekonujący sposób być użytecznym dla praktyków, trzeba umieć i chcieć przedstawić to w języku dogmatyki – powiedziała prof. Ewa Łętowska.

- Życzę wszystkim, żeby ich prawo cieszyło, żeby ich własna uprawiana dziedzina mogła ich cieszyć i żeby potrafili się nią cieszyć. Mam nadzieję, że cieszy się nią, nie tylko z powodu dzisiejszej uroczystości, nasz Jubilat – zakończyła prof. Ewa Łętowska.

Prof. dr hab. Janusz Szwaja opowiadał o początkach swojej kariery i poszczególnych jej etapach, wyjazdach zagranicznych oraz o swoim dorobku naukowym. - Te lata spędzone na Uniwersytecie, gdzie najpierw byłem studentem, potem pracownikiem i przeszedłem całą drogę od asystenta do profesora zwyczajnego i od tego najmłodszego, który różne rzeczy robił, do profesora i dyrektora instytutu. […] To były lata bardzo owocnej pracy. Jestem bardzo dumny z tego, że byłem właśnie studentem, a później pracownikiem Uniwersytetu i tym większa radość, że ten doktorat został odnowiony – powiedział prof. Janusz Szwaja.

Po zakończeniu uroczystości w auli Collegium Maius goście przenieśli się do Stuby Communis, by tam indywidualnie złożyć jubilatowi gratulacje i najlepsze życzenia.

Prof. Janusz Szwaja jest wybitnym specjalistą z zakresu prawa spółek, patentów, znaków towarowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Naukowo i zawodowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. W latach 1975-1995 kierował Międzyuczelnianym Instytutem Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (obecnie Katedra Prawa Własności UJ). Jest autorem kilkuset publikacji na temat zagadnień nieuczciwej konkurencji, prawa handlowego, własności przemysłowej, prawa wynalazczego i patentowego. W latach transformacji ustrojowej i w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, jako ceniony ekspert, czynnie uczestniczył w procesach legislacyjnych ustaw z powyższej tematyki. Aktywnie działający na forum międzynarodowym. Współpracował m.in. z Instytutem Maxa Plancka i uczestniczył w gremiach kierowniczych wielu towarzystw naukowych.

 

Polecamy również
Promocje habilitacyjne Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu
Kandydaci zgłoszeni przez UJ w Radzie Doskonałości Naukowej
Pionierska operacja wykonana przez specjalistów z UJ CM
Student UJ Najmilszym Studentem Krakowa!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj