Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

33. Doroczny Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji,

26 kwietnia – 2 maja 2010 roku, Kraków

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Farmacji (EPSA) reprezentuje ponad 120 000 studentów z 32 krajów Europy. Głównym celem Stowarzyszenia utworzonego w 1982 roku jest: „Rozwój zainteresowań i reprezentowanie opinii europejskich studentów farmacji i zachęcanie ich do wzajemnych kontaktów i współpracy”.  EPSA realizuje powyższy cel, działając na kilku płaszczyznach:

  • administrowanie siecią wymiany informacji między zrzeszonymi organizacjami studenckimi oraz samymi studentami,
  • rozwój projektów związanych z mobilnością studentów farmacji w obrębie Europy w ramach odbywanych praktyk oraz stażów zawodowych i naukowych,
  • reprezentowanie zebranych opinii europejskich studentów na temat szeroko pojętego nauczania farmacji i innych kwestii związanych z ich zainteresowaniami i zawodem,
  • organizacja spotkań członków Stowarzyszenia trzy razy do roku, które są okazją do wymiany poglądów i dzielenia się doświadczeniami.

W tym roku Doroczny Kongres EPSA odbył się w Krakowie. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli członkowie Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja z kilku polskich uczelni.

W Kongresie uczestniczyło ponad 285 studentów, doktorantów oraz młodych farmaceutów z około 25 krajów Europy. Byli również goście z Kanady i Egiptu.

Temat tegorocznego Kongresu brzmiał: „Patenty, generyki i fałszowanie leków – wyzwania współczesnej farmacji”.

Spotkanie wypełniał program edukacyjny, sesje Walnego Zgromadzenia Delegatów. Nie zabrakło oczywiście czasu na wieczorną rozrywkę w krakowskich klubach studenckich.

Podczas Kongresu został wybrany nowy Zarząd, który będzie kierował działalnością Stowarzyszenia przez najbliższy rok. Przewodniczącą EPSA została Anette Aaland Krokaas, studentka IV roku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu w Oslo.

We wtorek 27 kwietnia w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego Audytorium Maximum odbył się Dzień Sympozjum, który rozpoczął wykład doktor Barbary Zimmer z Europejskiego Urzędu Patentowego EPO na temat procedury zgłaszania patentów. Następnie uczestnicy wysłuchali wykładu doktor Elżbiety Wyski z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na temat badań biorównoważności generyków w porównaniu z lekami oryginalnymi. Pan Colin Mackay z Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA przedstawił znaczenie badań i potrzebę wprowadzania leków innowacyjnych na rynek Unii Europejskiej. Doktor Claude Farrugia z Europejskiej Grupy Farmaceutów Przemysłowych EIPG oraz Giovanni Mancarella z Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej PGEU ukazali obecne metody przeciwdziałania fałszowaniu leków i wprowadzaniu ich na rynek. Na koniec wystąpiła Monika Derecque-Pois, Dyrektor Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Leków GIRP. Pani Derecque-Pois w swoim wykładzie podkreśliła istotną rolę w zabezpieczaniu leków w ich drodze od producenta do aptek.

 Wydarzenie zakończyło się uroczystą galą w Kopalni Soli w Bochni, w czasie której zostali zaprezentowani członkowie nowo wybranego Zarządu EPSA oraz wręczono certyfikaty uczestnictwa. Więcej informacji na temat EPSA i jej projektów można znaleźć na stronie: www.epsa-online.org

mgr farm. Krzysztof Nesterowicz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
33. Dorocznego Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji

Data opublikowania: 27.05.2010
Osoba publikująca: Leszek Śliwa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron