Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileusz profesora Andrzeja Kubasa

Jubileusz profesora Andrzeja Kubasa

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa i Administracji UJ (WPiA UJ), rodzina, przyjaciele, współpracownicy i uczniowie dr. hab. Andrzeja Kubasa, prof. UJ wzięli udział w jego jubileuszu z okazji 75. urodzin. Spotkanie, które odbyło się w piątkowe popołudnie w Collegium Maius, poprowadziła prodziekan ds. studiów administracyjnych WPiA UJ prof. Dorota Malec.

 

Jak zaznaczyła prof. D. Malec, przygotowując się do tej uroczystości, poszukała w sieci informacji na temat Jubilata. - Liczba tych stron mnie przeraziła. Wiedza i znajomość osiągnięć profesora Andrzeja Kubasa jest rzeczywiście imponująca. Z moich obliczeń wynika, że te informacje na równi dotyczą jego działalności na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz jako znakomitego adwokata - powiedziała prodziekan WPiA UJ i dodała:

- Ta uroczystość połączyła pracowników naszego wydziału i ogólnopolską palestrę. Wyniknęła z potrzeby serca. To nie tylko spotkanie i wygłoszenie zwyczajowej laudacji. Związane jest ono z wręczeniem księgi jubileuszowej, której zadaniem jest uczczenie tej uroczystej chwili i wielkich zasług profesora, jakie położył dla rozwoju polskiej cywilistyki. Tytuł tej publikacji Usus Magister Est Optimus w pełni odpowiada stanowi naszej wiedzy na jego temat i tego, jak jest przez nas postrzegany. To doświadczenie, nie tylko sama wiedza, ale i praktyka.

Uczestniczący w uroczystości prof. Wojciech Nowak, rektor UJ złożył Jubilatowi życzenia w imieniu własnym oraz całej społeczności akademickiej i przekazał na jego ręce adres gratulacyjny, a także miniaturową replikę berła rektorskiego.

"Na Wydziale Prawa i Administracji naszej Almae Matris doskonalił się Pan Profesor w zawodzie prawnika i zdobywał kolejne naukowe szlify wraz z doświadczeniem pedagoga i badacza. Wykonując swoją pracę dla dobra Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykształcił Pan Profesor wielu zdolnych adeptów, którzy dziś zawdzięczają Panu nie tylko wyposażenie w gruntowną wiedzę, ale przede wszystkim zawodową pasję. Jako adwokat, specjalista prawa cywilnego, gospodarczego, transgranicznych postępowań sądowych i arbitrażowych oraz dochodzenia roszczeń zbiorowych, a także ekspert w znakomitych instytucjach państwowych i międzynarodowych, angażował się Pan Profesor w sprawy Uniwersytetu Jagiellońskiego jako pracownik i przyjaciel. Dziś za tę pomoc serdecznie dziękujemy" - napisał prof. Wojciech Nowak.

Sylwetkę, przebieg kariery i wyjątkowe zasługi dr. hab. Andrzeja Kubasa, prof. UJ przytoczył w laudacji prof. Jerzy Pisuliński, prodziekan ds. współpracy międzynarodowej WPiA UJ. Jubilat dziękując za życzenia, zaznaczył, że Uniwersytet Jagielloński zawsze był jego wielką miłością, także wtedy, gdy był miłością niespełnioną, a trwało to niemal 30 lat.

- Gdy po tym czasie ta miłość spełniła się, nie było rozczarowania. Kiedy kilkanaście lat temu spytano mnie, czy nie chciałbym wrócić na uniwersytet, uznałem to za żart. Ta propozycja była zupełnym zaskoczeniem i oczywiście ją przyjąłem. Ten powrót był dla mnie Koroną Himalajów, zwieńczeniem mojej drogi zawodowej, która biegła równolegle - przyznał.

Po zakończeniu uroczystości goście przenieśli się Stuby Communis, by tam indywidualnie złożyć Jubilatowi gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

Dr hab. Andrzej Kubas, prof. UJ urodził się w 1941 roku w Krakowie. Wywodzi się z prawniczej rodziny. Jego dziadek i ojciec byli adwokatami, a stryj sędzią. Początkowo planował podjąć naukę na Politechnice Krakowskiej, ale za namową ojca postanowił kontynuować tradycje rodzinne. W październiku 1958 r. rozpoczął naukę na Wydziale Prawa UJ, który ukończył z wyróżnieniem. Od początku studiów nie miał wątpliwości, że w przyszłości chce zostać adwokatem. W 1966 roku podjął pracę jako radca prawny i jednocześnie rozpoczął aplikację adwokacką, zakończoną w maju w 1969 roku.

Nauka pod okiem takich autorytetów w dziedzinie prawa cywilnego jak profesorowie Jan Gwiazdomorski i Stefan Grzybowski sprawiła jednak, że młody magister prawa chciał pójść śladami swoich mistrzów i zgłębiać tajniki cywilistyki, poświęcając się pracy naukowej i dydaktycznej. Zaraz po ukończeniu studiów podjął pracę w Katedrze Prawa Cywilnego UJ, kontynuując równolegle zdobywanie wykształcenia zawodowego. W 1969 roku obronił pracę doktorską Budowa na cudzym gruncie, która do dziś pozostaje jedynym opracowaniem monograficznym tej tematyki. W latach 1974-1975 dr. hab. A. Kubas, prof. UJ przebywał na stażu naukowym w Instytucie Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Fryburgu Bryzgowijskim. Po powrocie do Krakowa, w roku 1976, ukończył rozprawę habilitacyjną Umowa na rzecz osoby trzeciej, której recenzentami byli profesorowie Jan Gwiazdomorski i Maksymilian Pazdan. W tym samym roku uzyskał stypendium Fundacji Humbolta na pobyt studyjny na uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim. Po powrocie do Krakowa rozpoczął pracę jako adwokat.

Po podpisaniu porozumień sierpniowych aktywnie uczestniczył w pracach krakowskiego samorządu adwokackiego. Przewodniczył komisji Rady Adwokackiej, która podjęła decyzję o utworzeniu przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność" zespołu prawników udzielających porad prawnych przedstawicielom związków zawodowych. Przez długie lata angażował się także czynnie w działalność samorządu adwokackiego. Był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Od 1989 roku był delegatem na wszystkie Krajowe Zjazdy Adwokatury. Trzy lata później został wybrany członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej i pełnił tę funkcję do listopada 1998 roku. W 2001 roku założył spółkę adwokacką, która funkcjonuje do dziś i jest jedną z wiodących kancelarii w Polsce.

W 2003 roku powrócił na UJ, gdzie objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w swojej macierzystej Katedrze Prawa Cywilnego. Rok później został jej kierownikiem. W 2011 roku przeszedł na emeryturę, ale z WPiA UJ jest związany do dziś. Prowadzi warsztaty z procedury cywilnej, dzieląc się swym doświadczeniem zawodowym ze studentami ostatnich lat prawa.

Profesor ma na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego i międzynarodowego obrotu prawnego. Szeroka działalność zawodowa, samorządowa, naukowa i dydaktyczna zaowocowała licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami, jak odznaki Zasłużony dla Adwokatury, Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości, Złoty Paragraf czy medal Pro Lege et Libertate.

Polecamy również
Muzeum UJ wkrótce skończy 60 lat i zapowiada huczny jubileusz

Muzeum UJ wkrótce skończy 60 lat i zapowiada huczny jubileusz

Opłatek środowiska akademickiego Krakowa [ZDJĘCIA]

Opłatek środowiska akademickiego Krakowa [ZDJĘCIA]

Koncert jubileuszowy Chórów Akademickich UJ

Koncert jubileuszowy Chórów Akademickich UJ

Pracownicy UJ uhonorowani z okazji Święta Edukacji Narodowej

Pracownicy UJ uhonorowani z okazji Święta Edukacji Narodowej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron