Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarto Laboratorium Maxa Plancka

Otwarto Laboratorium Maxa Plancka

20 kwietnia 2016 r. w siedzibie Małopolskiego Centrum Biotechnologii (MCB) na Kampusie 600-lecia odnowienia UJ uroczyście zainaugurowano działalność Laboratorium Maxa Plancka, utworzonego we współpracy z Towarzystwem Maxa Plancka (Max Planck Geselschaft – MPG).

W uroczystości udział wzięli m.in. rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektorzy UJ prof. Stanisław Kistryn i prof. Piotr Laidler, przewodniczący rady MCB prof. Kazimierz Strzałka, prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, sekretarz generalny PAU prof. Szczepan Biliński, prezes FNP prof. Maciej Żylicz , wiceprezes MPG prof. Bill Hansson oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, uczestnicy udali się do auli, gdzie zebranych przywitał kierownik zespołu badawczego nowo otwartego laboratorium dr Sebastian Glatt. Następnie głos zabrał rektor UJ prof. Wojciech Nowak, który podziękował Towarzystwu Maxa Plancka za owocną współpracę, przypominając zasługi naukowe tej instytucji i podkreślając, że Uniwersytet Jagielloński został wybrany jako jej partner spośród licznych zabiegających o to kandydatów. Rektor UJ pożyczył dr Glattowi oraz jego współpracownikom licznych sukcesów naukowych i przekazał głos prof. Billowi Hanssonowi.

Wiceprezes Towarzystwa Maxa Plancka zwrócił uwagę, że biochemia jest niewątpliwie z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki, która biorąc swój początek od chemii fizjologicznej stała się w stosunkowo niedługim czasie dyscypliną odgrywającą rolę w całym obszarze nauk biologicznych, od botaniki poprzez medycynę do genetyki. Podkreślił przy tym, że międzynarodowe projekty badawcze, do których należy Laboratorium Maxa Plancka, odgrywają w tej dziedzinie szczególnie ważną rolę. Realizując swoją misję, Towarzystwo Maxa Plancka łączy wysoki stopień autonomii naukowej badacza z obiektywnymi kryteriami ewaluacji wyników badań, co gwarantuje najwyższy poziom realizowanych projektów. Prof. Hansson wyraził przekonanie, że Laboratorium Maxa Plancka w Krakowie odniesie sukcesy badawcze, stanowiąc w tej dziedzinie wzór dla Polski i całej Europy środkowo-wschodniej.

Po przedstawicielu Towarzystwa Maxa Placka, głos zabrał prof. Kazimierz Strzałka, który zwrócił uwagę, że nowo powstałe laboratorium wpisuje się swoimi celami w misję uniwersytetu badawczego, której nie można realizować bez zakrojonej na szeroką skalę współpracy międzynarodowej. Zaznaczył przy tym, że współpraca z Towarzystwem Maxa Plancka pociąga za sobą zarówno wielkie możliwości, jak i ogromną odpowiedzialność.

Po przemowach powitalnych, przyszła kolej na ściśle naukową część spotkania, którą rozpoczął wykład laureatki nagrody Nobla prof. Ady E. Yonath, zatytułowany MPG, EMBO, WIS, the ribosome and critical resistance to antibiotics. Wśród kolejnych prelegentów znaleźli się m.in. prof. Christoph W. Müller z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej w Heidelbergu oraz dr Wolfgang Baumeister z Instytutu Biochemii Maxa Plancka.

Towarzystwo Maxa Plancka to niezależna niemiecka instytucja naukowo-badawcza finansowana z budżetu federalnego. Jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji badawczo-rozwojowych na świecie. Jej naukowcy otrzymali jak dotąd 18 nagród Nobla. Towarzystwo koordynuje badania 80 instytutów w Niemczech i innych krajach europejskich.

MCB UJ powstało jako wspólna inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kosztem 25 mln euro w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka utworzona została instytucja, której głównym celem jest prowadzenie badań naukowych na możliwie najwyższym światowym poziomie, generująca innowacje, patenty i ukierunkowana na współpracę z przedsiębiorstwami działającymi w obszarze life sciences.

Polecamy również
Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron