Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe studia II stopnia: Produkcja gier wideo, Modelowanie i animacja 3D, Projektowanie gier wideo

Nowe specjalizacje w ofercie studiów drugiego stopnia:

 • Produkcja gier wideo
 • Modelowanie i animacja 3D
 • Projektowanie gier wideo

Jesteś pasjonatem? Posiadasz zdolności programistyczne? Te studia są dla Ciebie! Już od października 2010 roku będzie można studiować w ramach studiów drugiego stopnia kie­run­ku informatyka stosowana na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na dwóch nowych specjalizacjach:

Produkcja gier wideo

 • tworzenie gier wideo
 • proces realizacji gry
 • projektowanie interakcji
 • pisanie scenariuszy
 • podstawy języków skryptowych
 • podstawy sztucznej inteligencji
 • projektowanie poziomów


Modelowanie i animacja 3D

 • grafika konceptowa z elementami estetyki
 • tworzenie scenorysów gier
 • wprowadzenie do narzędzi tworzenia grafiki
 • modelowanie 3D postaci oraz otoczenia
 • tworzenie i obróbka tekstur
 • przygotowanie obiektu 3D do animacji
 • techniki animacji

oraz na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej:

Projektowanie gier wideo

 • produkcja gier wideo
 • game design
 • game studies

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu pro­gra­mo­wa­nia oraz legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co naj­mniej licencjata) na następujących kierunkach: informatyka, astronomia, matematyka, fizy­ka, inżynierskie, ekonomia, zarządzanie i bankowość, a także humanistyczne z ele­men­tami informatyki. Nabór będzie zarówno na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne – zaoczne.

Dotychczas w kształceniu akademickim w Polsce raczej zapominano o kształceniu nakierowanym na branżę gier video, a jest to jeden z najbardziej rozwijających się obszarów światowej gospodarki, firmy zajmujące się grami należą do najbardziej nowoczesnych, generują ogromne obroty finansowe i dochody. Dotąd dostępne były jedynie studia podyplomowe lub drogie i krótkotrwałe szkolenia z poszczególnych tematów, które na oferowanych przez UJ bezpłatnych studiach będą usystematyzowane i znajdą się w programie. Umiejętność tworzenia gier video, tworzenia grafiki i animacji 3D dla potrzeb kina, telewizji, reklamy to dziś bardzo dobry towar na rynku pracy. Ludzi o takich umiejętnościach brakuje. To zdolności, które otwierają przed absolwentem świat i pozwalają zarabiać duże pieniądze. Takie studia to również szansa dla naszego regionu na nowe projekty, powstanie nowych firm, na współpracę ze światowymi gigantami branży IT. Uniwersytet Jagielloński oferuje studia nowoczesne, specjalistyczne, nakierowane na nowe potrzeby rynku. Wiele osób zafascynowanych grami i nowymi technologiami dochodzi w Polsce samodzielnie do wiedzy, współtworzy skomplikowane gry, programy i animacje. Teraz takim osobom będzie łatwiej.

Start nowych specjalizacji możliwy jest dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz dzięki programowi Wiking - Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki.

Uniwersytet Jagielloński ma już dwuletnie doświadczenie dotyczące kształcenia w zakresie tworzenia gier video zdobyte w ramach Europejskiej Akademii Gier. EAG jest pierwszą w Polsce profesjonalną szkołą profilowaną pod kątem kompleksowego kształcenia twórców gier wideo, oferuje studia  podyplomowe i zajmuje się wszelkimi aspektami tworzenia gier. Programiści, graficy, animatorzy, muzycy, producenci i projektanci gier mają do dyspozycji wszechstronną ofertę, sygnowaną przez Uniwersytet Jagielloński i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, oraz szereg firm i podmiotów z branży gier komputerowych. EAG blisko współpracuje z Europejskim Centrum Gier powstałym przy Krakowskim Parku Technologicznym. Jest to inicjatywa zrzeszająca szereg profesjonalnych firm zajmujących się produkcją gier. EGC między innymi wspiera Akademię oferując pracowników zrzeszonych podmiotów jako część kadry wykładowców EAG.

Nowe specjalizacje w ofercie studiów drugiego stopnia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej są ofertą niezależną, ale bogatą w doświadczenia, nakierowaną na kształcenie w zakresie gier jako podstawowych kompetencji zawodowych absolwenta.

Rejestracja: od 28.06.2010 do 14.07.2010

Więcej informacji pod adresem:
www.fais.uj.edu.pl/gry_komputerowe
 

Data opublikowania: 11.06.2010
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron