Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarto wystawę poświęconą polskim i węgierskim świętym

Otwarto wystawę poświęconą polskim i węgierskim świętym

Z udziałem rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka odbył się w poniedziałek wernisaż wystawy "Bogactwo ubóstwa. Święte kobiety Polski i Węgier w średniowieczu", którą do 14 października można zwiedzać w krużgankach klasztoru franciszkanów w Krakowie przy pl. Wszystkich Świętych 5. Ekspozycja jest jednym z wydarzeń towarzyszących zbliżających się wielkimi krokami Światowych Dni Młodzieży.

 

- Ta wystawa dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w przededniu Światowych Dni Młodzieży, ma ogromne znaczenie. Jedną z jej bohaterek jest święta królowa Jadwiga. Gdyby nie ona, uniwersytet nie przetrwałby trudnych chwil po śmierci swojego założyciela Kazimierza Wielkiego. Jadwiga potrafiła nie tylko ofiarować uczelni swoje wiano, ale również skupiła wokół siebie wybitnych uczonych. To dla nas wielkie zobowiązanie - powiedział prof. Wojciech Nowak, który na zakończenie podziękował dwóm osobom szczególnie zaangażowanym w powstanie wystawy - dr hab. Adrienne Körmendy, konsul generalnej Republiki Węgierskiej w Krakowie i prof. Stanisławowi Sroce z Wydziału Historycznego UJ.

Mottem tegorocznych Światowych Dni Młodzieży są słowa "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" i właśnie do tego przesłania silnie nawiązuje wystawa w krakowskim klasztorze franciszkanów. Bohaterki ekspozycji, pochodzenia dynastycznego z Polski i Węgier, dobrowolnie zrezygnowały z dostatniego życia. Ich historie są naprawdę wyjątkowe. Królowa Polski św. Jadwiga Andegaweńska jest przykładem mądrości. Monarchini z wielkim poświęceniem troszczyła się o sprawy królestwa, Kościoła i społeczeństwa, a wobec poddanych zawsze była sprawiedliwa. Pełna pokory była postawa kolejnej św. Jadwigi Śląskiej. Księżna godnie znosiła przeciwności losu, a zasłynęła ze swojego sposobu życia, pełnego modlitwy i praktyk ascetycznych. Natomiast czyny Elżbiety Węgierskiej świadczyły o jej miłosierdziu, a święta przeszła do historii jako "matka ubogich". Błogosławiona Salomea była przykładem cnoty posłuszeństwa. Niezwykłą cierpliwością odznaczała się św. Kinga, natomiast jej siostra św. Jolenta swoim życiem świadczyła o wielkiej miłości nie tylko do rodziny, ale także Boga i ludzi. Ostatnia z kobiet, Agnieszka Czeska, zrezygnowała z dóbr materialnych i w swym życiu kierowała się cnotą ubóstwa. Sylwetki świętych i błogosławionych pokazują, jak różnorodne mogą być oblicza miłosierdzia.

Podczas wystawy tytułowe bogactwo ubóstwa jest wyrażone jako dobrowolna rezygnacja, ograniczenie i dystansowanie się od potrzeb materialnych. Życiorysy przedstawionych kobiet ukazują różne sposoby dzielenia się swoimi dobrami z innymi, a ich postawy stoją w opozycji wobec konsumpcjonizmu. Mimo że bohaterki ekspozycji żyły w wiekach średnich, to wartości przez nie wyznawane są uniwersalne. Uświadamiają, że dobra materialne nie powinny przesłonić prawdziwego celu w życiu. Oczywiście żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości, ale samą ideę ubóstwa można z powodzeniem adaptować do wymagań współczesnego życia. Dla bohaterek sfera materialna zajmowała pozycję drugorzędna, w ich życiu na pierwszym planie były rozwój duchowy i pomoc innym.

Organizatorami wystawy są: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Katolicki im. Pétera Pázmánya w Piliscsaba, Klasztor Franciszkanów w Krakowie oraz Konsulat Generalny Węgier w Krakowie. To jedno z wielu wydarzeń organizowanych w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Ekspozycja dotycząca Sonderaktion Krakau na wystawie w MOCAK-u
Otwarcie wystawy manuskryptów muzycznych w Bibliotece Jagiellońskiej
Włochy w obiektywie socjologa
Rękopisy wierszy Wisławy Szymborskiej na wystawie w Bibliotece Jagiellońskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj