Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Wacław Uruszczak uhonorowany przez papieża Franciszka

Profesor Wacław Uruszczak uhonorowany przez papieża Franciszka

Order św. Sylwestra, najwyższe odznaczenie papieskie przyznawane osobom świeckim, otrzymał w czwartek kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wacław Uruszczak. Wyróżnienie wręczył mu ks. prof. Józef Stala, prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, podczas sympozjum "Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych...".

Order Rycerski św. Sylwestra - Rycerski Zakon Świętego Papieża Sylwestra (Equester Ordo Sancti Silvestri Papae) - został ustanowiony przez Grzegorza XVI w 1841 r. dla uczczenia papieża Sylwestra I. Przyznawany jest osobom świeckim, niekoniecznie katolikom czy chrześcijanom, za wybitne zasługi na rzecz pontyfikatu, a także za osiągnięcia w dziedzinach nauki i sztuki.

- Profesor Wacław Uruszczak jest wybitnym znawcą historii prawa, prawa kościelnego oraz prawa wyznaniowego. Swoją wiedzą, doświadczeniem i postawą kształcił i wychowywał przyszłych kanonistów, naszych absolwentów. W ten sposób spełniał rolę nauczyciela, mistrza, świadka i wychowawcy. Jego liczne publikacje i wystąpienia oddziałują na kształtowanie poprawnych relacji między państwem i Kościołem - mówił w laudacji ks. prof. Jan Dyduch, były rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Profesor Wacław Uruszczak jest kierownikiem Katedry Historii Prawa Polskiego UJ. Kieruje także pracami Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ w 1969. Po aplikacji złożył egzamin sędziowski. W 1975 r. uzyskał stopień doktora, a habilitację z zakresu historii prawa polskiego w 1981 r. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych uzyskał w 1990 r. W latach 1990-1994 pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych Wydziału Prawa i Administracji UJ. Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Promotor, opiekun naukowy i recenzent wielu prac magisterskich, przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Laureat licznych wyróżnień naukowych i nagród. Autor wielu prac naukowych m. in. monografii: Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku, Sejm Walny Koronny w latach 1505-1540, Korektura Praw z 1532 r. Studium historyczno-prawne. Współwydawca Volumina Constitutionum.

Polecamy również
Dr Jolanta Ryniak nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Dr Jolanta Ryniak nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron