Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Senat UJ apeluje o poszanowanie ładu demokratycznego w Polsce

Senat UJ apeluje o poszanowanie ładu demokratycznego w Polsce

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się 10 stycznia w Librarii Collegium Maius podjęta została uchwała w sprawie poszanowania ładu demokratycznego w Polsce. Treść dokumentu przytaczamy poniżej.

 

 

 

Polska jest najwyższym dobrem, jakie posiadamy. Nasi przodkowie toczyli o nią wojny, oddawali za nią życie, cierpieli w więzieniach, szli na zesłanie bądź na wieloletnią tułaczkę. To jest skarb, którego nikomu nie wolno niszczyć.

Z najwyższym niepokojem obserwujemy  narastającą w Polsce polaryzację i radykalizację postaw i działań politycznych oraz coraz bardziej pogłębiający się podział społeczeństwa.

To dlatego z najstarszego polskiego Uniwersytetu w poczuciu wyznaczonej przez ponad 650-letnią historię misji wobec państwa i społeczeństwa, a szczególnie młodego pokolenia,

apelujemy:

  • do wszystkich stron sporu politycznego:

-  o przywrócenie w Polsce cywilizowanej debaty i wiary w wartość wymiany opinii, w której będzie respektowana wolność słowa i odpowiedzialność za słowo, a racjonalność argumentów weźmie górę nad argumentami siły;

-  o stanowienie prawa w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne z poszanowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

-  o poszanowanie niezawisłości instytucji sądowych, które są gwarantem bezstronnej oceny i respektowania prawa;

  • do polityków wszystkich szczebli o wspieranie samorządności i organizowania się społeczeństwa obywatelskiego, bez którego demokracja jest pozbawiona należnego znaczenia i sensu;
  • do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej o rzetelne wypełnianie swej konstytucyjnej roli jako reprezentacji nie tylko własnych wyborców, ale wszystkich obywateli;
  • do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie roli mediatora odbudowującego ogólnonarodową wspólnotę.

Wierzymy, że my, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, spadkobiercy wielowiekowej tradycji obywatelskiej, członkowie europejskiej wspólnoty XXI wieku, jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie zaistniałej sytuacji w duchu solidarności i odpowiedzialności za Naród i Państwo zgodnie z dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego „PLUS RATIO QUAM VIS”.

Pliki do pobrania
pdf
Uchwała nr 1/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku
Polecamy również
Uczeni z Krakowa i Kioto zbadają rolę wisfatyny we wczesnej embriogenezie
Uczeni z Krakowa i Kioto zbadają rolę wisfatyny we wczesnej embriogenezie
Otwarcie Roku Mikołaja Kopernika w Uniwersytecie Jagiellońskim
Otwarcie Roku Mikołaja Kopernika w Uniwersytecie Jagiellońskim
Upamiętnienie 78. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau
Upamiętnienie 78. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau
Finał pierwszej edycji Nagrody im. Zofii i Jana Włodków
Finał pierwszej edycji Nagrody im. Zofii i Jana Włodków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron