Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński stara się o uzyskanie prestiżowego logo „Human Resources Excellence in Research”

Uniwersytet Jagielloński stara się o uzyskanie prestiżowego logo „Human Resources Excellence in Research”

Opracowana przez Uniwersytet Jagielloński "Strategia HR" została wysłana do Komisji Europejskiej 15 listopada 2016 r. Przyznawanie logo jest jednym z działań KE w ramach strategii "Human Resources Strategy for Researchers" nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich.

Instytucje działające w sferze B+R (np. instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa) oraz organizacje finansujące badania, które wdrożą zasady "Europejskiej Karty Naukowca" i "Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" do swoich wewnętrznych regulacji, zapewniających przyjazne środowisko pracy naukowej i transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych zostają wyróżnione przez Komisję Europejską. Nadawane jest im logo „HR Excellence in Research”.

"Europejska Karta Naukowca" ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Celem "Karty" jest zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w tworzeniu, przekazywaniu, wymianie oraz rozpowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych.

"Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych"obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu oraz rekrutacji naukowców. Zasady i wymagania, o których mowa powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności mając na względzie rozwój atrakcyjnego, otwartego oraz zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców.

Szczegółowe informacje w zakresie "The Human Resources Strategy for Researchers" znajdują się na stronie:

euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

oraz

www.nauka.gov.pl/europejska-karta-naukowca

Więcej informacji o "Karcie" i "Kodeksie":

euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter
www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy
Pliki do pobrania
pdf
"Strategia HR dla naukowców UJ"
pdf
"The Human Resources Strategy for Researchers at the Jagiellonian University"
Polecamy również
UJ wśród założycieli nowej uniwersyteckiej sieci współpracy
Cztery tytuły nagrodzone w konkursie Mądra Książka Roku 2017
Wolność słowa a mowa krzywdząca. Debata w ramach Dni Tischnerowskich
Na UJ podpisano międzynarodową Krakowską Deklarację o Jodzie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj