Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwszy w Polsce student z tytułem doktora nauk medycznych

Pierwszy w Polsce student z tytułem doktora nauk medycznych

W ubiegłym tygodniu Rada Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum nadała tytuł doktora studentowi VI roku kierunku lekarskiego Mateuszowi Hołdzie. To pierwszy taki przypadek w Polsce, kiedy student bez tytułu magistra otrzymał tytuł doktora nauk medycznych.

Wyjątkowa możliwość wszczęcia i zakończenia przewodu doktorskiego jeszcze w trakcie trwania studiów magisterskich jest zarezerwowana dla beneficjentów realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu Diamentowy Grant, którego laureatem jest dr Mateusz Hołda.

Obrona pracy doktorskiej zatytułowanej Cieśń mitralna oraz cieśń trójdzielno-żylna - anatomiczne podłoże dla zabiegów ablacji substratu arytmogennego (Mitral isthmus and cavotricuspid isthmus - anatomical basis for ablation of arrhythmogenic substrate) odbyła się 10 kwietnia br. i jednogłośnie została uznana za wyróżniającą. Promotorem przewodu doktorskiego był kierownik Katedry Anatomii UJ CM prof. Jerzy Walocha.

Badania dr. Mateusza Hołdy, współzałożyciela i kierownika działającego od 4 lat przy Katedrze Anatomii UJ CM zespołu naukowego HEART - Heart Embryology and Anatomy Research Team, skupiają się wokół morfologii układu sercowo naczyniowego. Jego dorobek obejmuje przeszło 20 artykułów naukowych o IF przekraczającym 100 punktów oraz ponad 80 wielokrotnie nagradzanych doniesień kongresowych.

Polecamy również
Konsultacje projektu nowego Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stypendia ministra nauki dla studentów i doktorantów z UJ
Studenci projektują aplikację dla osób chorych na depresję
Sukces Wojciecha Bańczyka z WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj