Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacze z UJ laureatami konkursu NCN Sonatina i Miniatura [AKTUALIZACJA]

Badacze z UJ laureatami konkursu NCN Sonatina i Miniatura [AKTUALIZACJA]

Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu Sonatina. Dofinansowanie w nim otrzymają trzy projekty badawcze realizowane przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opublikowano również nazwiska laureatów konkursu Miniatura na pojedyncze działania naukowe.

 

W panelu ST konkursu Sonatina, w którym nagradzano badania z zakresu nauk ścisłych i technicznych wyróżniono 19 propozycji o łącznym budżecie 11,8 mln zł (zgłoszono 48 wniosków). Nagrodzone zostały m.in projekty:

W konkursie nagradzane są projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz staż w zagranicznym ośrodku naukowym, trwający od 3 do 6 miesięcy. W pierwszej edycji konkursu zgłoszono 123 wnioski, z czego finansowanie otrzyma 36. Łączny budżet nagrodzonych projektów wyniósł ponad 24 mln zł.

Sonatina to nowy konkurs Narodowego Centrum Nauki. Stanowi kontynuację przejętego od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu Iuventus Plus i kierowany jest do osób, które doktorat uzyskały stosunkowo niedawno i potrzebują z jednej strony stabilnego zatrudnienia w jednostce naukowej, a z drugiej rozwijania międzynarodowej współpracy. Po zakończeniu realizacji tego grantu badacze mogą starać się o finansowanie projektu w konkursie Sonata dla bardziej doświadczonych doktorów czy Sonata Bis, który umożliwia utworzenie całego zespołu badawczego.

Konkurs Miniatura skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu Miniatura to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich. Jedną z laureatek konkursu została dr Agnieszka Trąbka z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, która zrealizuje projekt Wzory przywiązania do miejsca w kontekście migracji na przykładzie polskich migrantów poakcesyjnych. NCN przeznaczy na badania ponad 23 tys. zł.

Polecamy również
Ponad 3 mln zł na stypendia dla doktorantów w konkursie Etiuda
Innowacyjna technologia opracowana na UJ sprzedana firmie CHDE Polska SA
Diamentowe granty dla wybitnie uzdolnionych studentów UJ
Medale dla wynalazków opracowanych przez naukowców z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj