Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NCBiR dofinansuje dwa projekty badawcze naukowców z UJ

NCBiR dofinansuje dwa projekty badawcze naukowców z UJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło ósmą edycję konkursu w ramach programu Lider, którego celem jest aktywizacja środowiska młodych naukowców i wspieranie ich rozwoju. Za otrzymane finansowanie laureaci będą mogli realizować swoje innowacyjne projekty i zarządzać własnym zespołem badawczym.

Wśród laureatów konkursu, którzy otrzymają najwyższe, wynoszące 1,2 mln zł, dofinansowanie swoich badań  znalazła się dr Katarzyna Marzec z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków. Uznanie zyskał jej projekt badawczy "Diagnostyka zmian biochemicznych w ludzkich koncentratach krwinek czerwonych (KKCz) z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej".

Niewiele mniejsze wsparcie (w wysokości 1 199 625 zł) uzyskał dr Marcin Magierowski z UJ Collegium Medicum na projekt "Nowe pochodne niesteroidowych leków przeciwzapalnych uwalniające siarkowodór w leczeniu oraz prewencji schorzeń błony śluzowej przełyku".

Udział w programie Lider daje młodym naukowcom szansę, by prowadzić własny projekt badawczy i zarządzać zespołem naukowców. Jednocześnie program stymuluje współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami, a także mobilność uczonych wewnątrz sektora nauki oraz pomiędzy nauką i przemysłem. W ósmej edycji programu dofinansowanie otrzymają 34 projekty, których łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 39 mln 150 tys. zł.

Opis programu dr Katarzyny Marzec:

Ogromna liczba pacjentów na całym świecie potrzebuje okresowych terapeutycznych transfuzji koncentratu krwinek czerwonych (PRBCs) lub ubogoleukocytalnego koncentratu krwinek czerwonych (LRBCs), co przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na skuteczniejszą technikę dostarczania informacji na temat zmian w koncentracie krwinek czerwonych, które mogą wpłynąć na ich jakość. Celem projektu jest rozwój i wdrożenie nowej metodologii opartej na zastosowaniu spektroskopii w podczerwieni i spektroskopii ramanowskiej do przedtransfuzyjnej diagnozy stanu czerwonych krwinek, przy wsparciu technik tradycyjnych (spektrofotometria absorbcyjna, gazometria krwi, cytometria przepływowa, mikroskopia sił atomowych, ektocytometria, badania parametrów cytochemicznych, barwienie). Projekt dostarczy informacji na temat biofizycznych zmian krwinek czerwonych związanych z cechami dawcy, wiekiem próbki oraz poziomem stresu oksydacyjnego. Jego ocena oparta będzie na danych klinicznych i dostarczy informacji, które posłużą ulepszeniu wytycznych dotyczących terapeutycznych transfuzji czerwonych krwinek.

Opis programu dr. Marcina Magierowskiego:

Przełyk Barretta (ang. Barrett’s Esophagus, BE) jest schorzeniem błony śluzowej przełyku powstałym wskutek cofania się treści żołądkowo-dwunastniczej (GERD) prowadzącym do wystąpienia metaplazji nabłonka przełyku w kierunku nabłonka charakterystycznego dla dolnych części przewodu pokarmowego. BE jest stanem przedrakowym gdyż zaobserwowano znacznie zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów u pacjentów z tym schorzeniem. Jak wykazano dotychczas, powstający endogennie jako gazowy mediator oraz uwalniany z odpowiednich związków siarkowodór (H2S) działa ochronnie na błonę śluzową dolnych partii przewodu pokarmowego narażonych na czynniki uszkadzające, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), alendronian, etanol, ischemię z reperfuzją i stres. Molekuła ta działa m.in. przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, regulując różne szlaki molekularne. Dlatego też, w ostatnich latach dużą uwagę poświęca się potencjałowi ochronnemu oraz terapeutycznemu tej gazowej molekuły, czego efektem są m.in. nowe hybrydowe pochodne NLPZ, które w połączeniu z komponentą uwalniającą H2S wykazują efektywniejsze działanie przeciwzapalne oraz mają znacznie mniej skutków ubocznych ze strony przewodu pokarmowego ograniczających stosowanie macierzystych form tych leków. Taka pochodna naproksenu (ATB-346) przeszła już pomyślnie badania przedkliniczne i z sukcesem przechodzi kolejne fazy badań klinicznych w kierunku działania przeciwbólowego w schorzeniach kostno-stawowych. Celem projektu jest określenie czy nowe pochodne NLPZ uwalniające H2S, takie jak np. ATB-346 lub pochodna aspiryny uwalniająca H2S (ATB-340) mogą działać przeciwzapalnie w obrębie błony śluzowej przełyku narażonej na GERD w modelach in vitro i in vivo. Zbadane zostaną mechanizmy, poprzez które leki te mogą działać ochronnie. Określony zostanie również na poziomie mikro- i makroskopowym, biochemicznym oraz molekularnym potencjał terapeutyczny tych nowych leków względem progresji metaplazji błony śluzowej przełyku do rozwoju BE oraz nowotworu złośliwego przełyku.

Polecamy również
Innowacyjna technologia opracowana na UJ sprzedana firmie CHDE Polska SA
Diamentowe granty dla wybitnie uzdolnionych studentów UJ
Medale dla wynalazków opracowanych przez naukowców z UJ
WPiA UJ ponownie bezkonkurencyjny w rankingu DGP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj