Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pieniądze z NCBiR na „BioGeoStaże” i „Praxis II”

Pieniądze z NCBiR na „BioGeoStaże” i „Praxis II”

Dwa uniwersyteckie projekty: „BioGeoStaże: Wysokiej jakości staże zawodowe dla studentek i studentów kierunków biologicznych i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego” i „Praxis II. Program staży dla studentów Wydziału Historycznego” zostały docenione przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nagrodzone projekty pozwolą zrealizować staże dla studentów UJ, które ułatwią im rozpoczęcie aktywności zawodowej.

Konkurs NCBiR  „Studiujesz? Praktykuj!” skierowany był do szkół wyższych, które kształcą co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Projekty musiały obejmować staże realizowane wyłącznie w ciągu ostatnich czterech semestrów studiów. W sumie wpłynęło 217 wniosków, spośród których aż 196 uzyskało pozytywną ocenę. Dlatego NCBiR zdecydowało o zwiększeniu konkursowej alokacji do niemal 260 mln zł (pierwotnie wynosiła 150 mln zł). Projekty mają na celu ułatwienie młodym ludziom wejście na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach.

W projekcie „BioGeoStaże: Wysokiej jakości staże zawodowe dla studentek i studentów kierunków biologicznych i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego” ma wziąć udział 79 studentów i studentek II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunków: biologia, neurobiologia, geografia, e-gospodarka przestrzenna, geologia bądź zarządzanie zasobami przyrody. Przyznane przez NCBiR dofinansowanie to 1 143 463,66 zł. Staże organizowane będą od maja 2018 r. do lutego 2019 r.  

Projekt „Praxis II. Program staży dla studentów Wydziału Historycznego” kierowany jest do studentów bądź studentek ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach: archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, historia, historia sztuki, judaistyka oraz muzykologia. 240 studentów będzie mogło odbyć staże w instytucjach publicznych na przykład w galeriach, muzeach, filharmoniach, szkołach podstawowych i średnich, a także w jednostkach rządowych i samorządu terytorialnego takich jak biura konserwatora zabytków czy GDDKiA i również w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność kulturalną oraz w przedsiębiorstwach (np. informatycznych związanych z oprogramowaniem dla kultury, startupach kulturalnych). Projekt dostał 3 373 751,66 zł dofinansowania i będzie trwał od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2019 r.

Polecamy również
Innowacyjna technologia opracowana na UJ sprzedana firmie CHDE Polska SA
Diamentowe granty dla wybitnie uzdolnionych studentów UJ
Medale dla wynalazków opracowanych przez naukowców z UJ
WPiA UJ ponownie bezkonkurencyjny w rankingu DGP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj