Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak rozmawiać z nieuleczalnie chorymi i ich bliskimi? III konferencja o opiece paliatywnej

Jak rozmawiać z nieuleczalnie chorymi i ich bliskimi? III konferencja o opiece paliatywnej

17 października 2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się trzecia edycja konferencji "Opieka paliatywna i hospicyjna. medycyna, humanizm, wolontariat." Tematem przewodnim tegorocznego spotkania było "Komunikowanie się u kresu życia".

Witając licznie zgromadzonych uczestników, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie, władz miasta Krakowa oraz rozmaitych podmiotów leczniczych, rektor UJ prof. Wojciech Nowak zwrócił uwagę, że tematyka konferencji jest ważna zarówno w wymiarze jednostkowym, jako że starość i choroby terminalne dotyczą każdego człowieka, jak i ogólnospołecznym. Starzenie się społeczeństwa sprawia bowiem, że opieka nad osobami starszymi staje się równie istotna jak opieka nad noworodkami. Rektor podkreślił przy tym ogromną rolę, jaką odgrywa w tej dziedzinie opieka hospicyjna, oparta w znacznej mierze na wolontariacie, jednocześnie zauważając, że ochotnicza działalność w placówkach zajmujących się pomocą chorym stanowi ważną część przygotowania do zawodu lekarza.

W imieniu prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasza Grodzickiego, który dołączył do konferencji później, zebranych powitała prof. Beata Tobiasz Adamczyk z Zakładu Socjologii Medycyny UJ CM. Przypomniała ona, że tematyka tegorocznej konferencji jest dla prof. Grodzickiego niezwykle ważna, bowiem jako geriatra i nauczyciel akademicki zajmował się m.in. zagadnieniami komunikacji z pacjentem. Prof. Tobiasz Adamczyk przybliżyła również zebranym kierowany przez siebie program badawczy ATHLOS, dotyczący zdrowia osób starszych. Następnie głos zabrała prezes zarządu Hospicjum św. Łazarza w Krakowie dr Jolanta Stokłosa, która w krótkim powitalnym wystąpieniu mówiła m.in. o problemie dostępności do opieki u kresu życia w Polsce i na świecie.

Wykład inauguracyjny, zatytułowany "Otwartość rozmowy i lecząca moc słowa", wygłosiła psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Maria Kielar-Turska. Dotyczył on roli języka, a także niewerbalnych aspektów komunikacji w relacjach międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy osobom chorym i cierpiącym. W czasie wykładu omówione zostały dwie podstawowe funkcje języka – reprezentacyjna (budowanie i nieustanne transformowanie obrazu świata) oraz komunikacyjna. Szczególną uwagę prelegentka poświęciła kompetencji komunikacyjnej oraz rozmaitym regułom komunikacji i ich zastosowaniu w kontakcie z pacjentem.

Główna część konferencji składała się z trzech sesji tematycznych, dotyczących komunikacji z chorym, komunikacji z rodziną pacjenta oraz kulturowej wieloznaczności śmierci. Wydarzeniu towarzyszą warsztaty dotyczące różnych aspektów komunikacji z terminalnie chorymi i ich bliskimi.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

Rozpoczęła się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Rozpoczęła się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron