Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody Prezesa Rady Ministrów dla naukowców UJ

Nagrody Prezesa Rady Ministrów dla naukowców UJ

Dr n. med. Tomasz Darocha i dr n. med. Sylweriusz Kosiński z zespołem, dr hab. Maciej Rak oraz dr Łukasz Pijanowski zostali laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienia przyznawane są za wybitny dorobek naukowy i artystyczny, osiągnięcia naukowo-techniczne, rozprawy doktorskie i prace będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Wręczono je podczas uroczystej gali, która odbyła się 26 października w Warszawie.


Prezes Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne nagrodziła dr. n. med. Tomasza Darochę i dr. n. med. Sylweriusza Kosińskiego z zespołem, w skład którego weszli pracownicy naukowi UJ CM: prof. Rafał Drwiła, prof. Janusz Andres, prof. Jerzy Sadowski, dr hab. Bogusław Kapelak, prof. UJ, dr Janusz Konstanty-Kalandyk i dr Tomasz Sanak. Projektem, za który zostali nagrodzeni, jest systemowy program postępowania z wychłodzonym poszkodowanym. Zespół wdrożył szereg rozwiązań technicznych i organizacyjnych usprawniających tzw. "łańcuch przeżycia". To system działań i zależności zwiększający przeżywalność pacjentów w głębokiej hipotermii. Dotyczą one trzech obszarów: edukacji, wykrywania i diagnozowania oraz zaawansowanego, pozaustrojowego leczenia chorych w hipotermii w bezpośrednim stanie zagrożenia życia. Nowatorska metoda polega na podpięciu osoby wychłodzonej do sztucznego płucoserca, ogrzaniu i utlenowaniu krwi poza organizmem oraz ponownym jej wtłoczeniu do układu tętniczego. Zwykle stosuje się ją w trakcie operacji kardiochirurgicznych, np. wszczepienia by-passów.

Za monografię Kulturemy podhalańskie, będącą podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, nagrodzono dr. hab. Macieja Raka z Wydziału Polonistyki UJ. Rozprawa jest pracą ambitną, interdyscyplinarną i pionierską, a zarazem podejmującą temat w wymiarze poznawczym, kulturowym i społecznym. Opisuje istotne słowa-pojęcia z gwary Podhala, swego rodzaju klucze do zrozumienia kultury regionu i jego mieszkańców, np. śleboda, honór, Gaździná Podhála. Ujawnia tym samym podobieństwa i różnice w obrębie kultury narodowej, jednak nie na płaszczyźnie zwyczajów, obrzędów czy słownictwa, lecz tożsamości.

Wyróżniona została również rozprawa doktorska Badania wpływu immunostymulacji i stresu na aktywność fagocytów karpia (Cyprinus carpio L.) dr. Łukasza Pijanowskiego z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. "Praca dotyczyła badań zależności pomiędzy wrażliwością na stres a efektywnością reakcji odpornościowych u karpia. Dowiedziono, że zarówno stres, jak i immunostymulacja są ważnymi czynnikami regulującymi przebieg reakcji odpornościowych u tego gatunku ryb. Stwierdzono, że stres modyfikuje zdolność neutrofili do produkcji wolnych rodników tlenowych i neutrofilowych sieci zewnątrzkomórkowych, które biorą udział w zwalczaniu patogenów. Uzyskane wyniki pokazują, że niektóre linie hodowlane karpia odznaczają się wyższą naturalną odpornością na zakażenia i odpornością na stres. Wykorzystanie tych ryb w hodowlach stawowych może przyczynić się do zmniejszonego użycia antybiotyków, co może być bezpieczniejsze dla konsumentów" - czytamy w uzasadnieniu nagrody.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 roku. Wręczane są za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, wyróżnione rozprawy doktorskie i osiągnięcia naukowo-techniczne. Laureatów, corocznie w trybie konkursu, wyłania zespół ds. nagród, któremu przewodniczy prof. Stanisław Mikołajczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zasiada w nim m.in. prof. Maria Dzielska, emerytowany pracownik naukowy Wydziału Historycznego UJ.

Polecamy również
Poczwórny sukces UJ w konkursie Genius Universitatis
Nagrody UP RP za prace naukowe na temat własności intelektualnej
Doktorantka Wydziału Polonistyki nagrodzona za pracę magisterską
Studenci UJ wyróżnili pracowników uczelni

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj