Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

60 lat Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

60 lat Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

We wtorek 14 listopada społeczność akademicka świętowała 60-lecie ustanowienia krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Uroczystość, w której wzięli udział przedstawiciele władz PAN i UJ oraz zaproszeni goście, odbyła się w sali Libraria Collegium Maius UJ.

Jubileuszowe spotkanie otworzył prezes krakowskiego oddziału PAN prof. Andrzej Jajszczyk, przedstawiając pokrótce najważniejsze fakty z działalności instytucji w formie ogólnego sprawozdania. Podkreślił przy tym najważniejsze cele misji PAN: służenie ekspertyzą naukową, udział jej członków w ciałach samorządowych i towarzystwach naukowych, popularyzację nauki wśród społeczeństwa, organizajcę konferencji i publikację czasopism, a także wypowiadanie się w sprawach ważnych dla kraju. Zwłaszcza ta ostatnia rola, jak zaznaczył, jest szczególnie istotna w obliczu podziału, w jakim w ostanim czasie znajduje się polskie społeczeństwo.

Głos zabrał także prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. - Miejsce, w którym się znajdujemy, jest miejscem symbolicznym Jeżeli weźmiemy pod uwagę całość nauki polskiej, to widać, że jej tradycje są tu od zawsze kultywowane. Chciałbym serdecznie podziękować wszyskim naukowcom zrzeszonym w instytutach PAN, gdyż wysiłek, jaki wkładają w swoją pracę, jest niezwykle ważny dla miasta - mówił.

- Choć 60 lat nie wydaje się być długim okresem na tle wielowiekowej historii Krakowa, to jednak wiele się przez ten czas w polskiej nauce zmieniło - mówił w dalszej części spotkania rektor UJ prof. Wojciech Nowak. - Powinniśmy być dumni z osiągnięć Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo za współpracę i za wsparcie. Mam do Państwa prośbę: niech PAN będzie słyszalnym w całej Polsce głosem doradczym. Niech swoim rozsądkiem i wyważeniem wzmacnia głos społeczności akademickiej w sferze społecznej i politycznej. Dziękuję za 60 lat ogromnej aktywności. Do zobaczenia na 65-leciu - zakończył.

Ostatnim programowym elementem uroczystości był okolicznościowy wykład wygłoszony przez prof. Stanisława Waltosia, w którym uczestnikom przybliżone zostały okoliczności powołania do życia oddziału PAN w Krakowie oraz jego historia.

Krakowski oddział Polskiej Akademii Nauk został powołany w 1957 roku. Jego celem była integracja i aktywizacja środowiska naukowego zarówno Krakowa, jak i całej Polski południowej (do czasu otwarcia nowych placówek w Katowicach i Lublinie). W ciągu sześciu dekad jego istnienia, oddziałem kierowało wielu wybitnych i zasłużonych profesorów, jak choćby polonista Zenon Klemensiewicz, metalurg Aleksander Krupkowski, fizyk Marian Mięsowicz czy botanik Władysław Szafer. Jego siedzibą był początkowo budynek Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej, zaś od roku 1993 jest nią XV-wieczna Kamienica Kreczykowska przy ul. Św. Jana. Na dzień dzisiejszy oddział skupia 55 członków, wchodzących w skład 15 komitetów. W Krakowie działa ponadto jedenaście instytutów, dziesięć jednostek badawczych, dwie biblioteki oraz liczne zakłady, pracownie i ośrodki afiliowane z Polską Akademią Nauk.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Kilkuset obcokrajowców weźmie udział w wakacyjnej nauce języka polskiego na UJ
Doktorat honoris causa dla przyjaciela Polski i Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pierwsze absolutorium na krakowskiej weterynarii
Uczona spełniona

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj