Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dwoje profesorów z UJ laureatami nagród prezesa PAN

Dwoje profesorów z UJ laureatami nagród prezesa PAN

Profesorowie Anetta Undas i Tomasz Placek otrzymali nagrody naukowe prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2017. Prof. Jerzy Duszyński wręczył je 7 grudnia podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN. Pozostali trzej laureaci to uczeni z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Profesor Anettę Undas nagrodzono za odkrycie przeciwkrzepliwego efektu statyn, który jest niepowiązany z obniżeniem stężenia cholesterolu we krwi oraz wykazanie powstawania zbitej sieci fibryny opornej na enzymy fibrynolityczne u chorych z kryptogennym udarem niedokrwiennym. Laureatka jest kierownikiem Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii UJ CM. Jej zainteresowania naukowe dotyczą genetycznej i środowiskowej regulacji krzepnięcia krwi i miażdżycy na pograniczu nauk podstawowych i klinicznych. Zidentyfikowała nowy czynnik ryzyka tętniczych i żylnych epizodów zakrzepowo-zatorowych tj. prozakrzepowe właściwości fibryny. Stworzyła unikatowy ośrodek badań nad fibryną. Charakteryzuje rzadkie trombofilie występujące w Polsce. Bada wpływ na krzepnięcie krwi chorób zapalnych i autoimmunologicznych oraz różnych leków, w tym leków obniżających stężenie cholesterolu, antykoagulantów, leków antyagregacyjnych.

Prezes PAN - za badania filozoficzne nad przyczynowością o (in)determinizmem - nagrodził prof. Tomasza Placka z Instytutu Filozofii UJ. Uhonorowany interesuje się głównie filozofią fizyki i metafizyką. Szczególnie ważne miejsce w jego badaniach zajmują kwestie determinizmu, indeterminizmu, czasu i wolności. Z tej perspektywy bada ogólną teorię względności, teorię mechaniki kwantowej i kwantowe eksperymenty oraz ludzkie działania sprawcze. Wspólnie z naukowcami z USA i Niemiec rozwija teorię branching space-times, mającą analizować możliwości w czasowym i przestrzennym świecie.

W gronie nagrodzonych znaleźli się również prof. Marek Figlerowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (za pionierskie badania w zakresie genomiki, transkryptomiki, proteomiki, a także archeogenomiki), prof. Andrzej Udalski z Uniwersytetu Warszawskiego (za wiodący wkład w rozwój nowej dziedziny badań astronomicznych - wielkoskalowych przeglądów nieba prowadzonych w szerokim zakresie skal czasowych) i prof. Antoni Rogalski z Wojskowej Akademii Technicznej (za wkład w rozwój teorii i technologii materiałów półprzewodnikowych stosowanych w detekcji promieniowania podczerwonego).

Polecamy również
Polonia Minor dla profesora Mateusza Hołdy
Polonia Minor dla profesora Mateusza Hołdy
"Honoris Gratia" dla prof. Anny Sowy-Staszczak
"Honoris Gratia" dla prof. Anny Sowy-Staszczak
Rozstrzygnięto 2. edycję Nagrody imienia Franka Wilczka
Rozstrzygnięto 2. edycję Nagrody imienia Franka Wilczka
Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha dla matematyka z UJ
Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha dla matematyka z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron