Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadaniem nauki jest poszukiwanie prawdy

Zadaniem nauki jest poszukiwanie prawdy

Niesłabnący entuzjazm badawczy i wielkie zaangażowanie profesora Wacława Uruszczaka w różne formy działalności na rzecz rozwoju nauki i dla dobra Uniwersytetu Jagiellońskiego przyniosły mu w ciągu dotychczasowej, kilkudziesięcioletniej pracy naukowej i organizacyjnej w uczelni pozycję niekwestionowanego lidera dyscypliny – mówiła w auli Collegium Maius profesor Dorota Malec, prorektor UJ ds. rozwoju. Profesor Wacław Uruszczak, wybitny prawnik, historyk i kanonista 15 stycznia br. podczas uroczystego posiedzenia Senatu UJ został uhonorowany medalem Merentibus.

Naukowiec wyróżnienie otrzymał za zasługi dla Uniwersytetu ze szczególnym uwzględnieniem Collegium Medicum UJ, które dzięki staraniom prof. Uruszczaka dostało od rządu Flandrii środki na budowę i wyposażenie Centrum Badawczego Chorób Środowiskowych i Immunologicznych II Katedry Chorób Wewnętrznych, wówczas kierowanej przez prof. Andrzeja Szczeklika. W ramach programu przekazano wtedy ponad 1 milion dolarów na modernizację kliniki przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie. Uroczystości w Collegium Maius przewodniczył rektor UJ profesor Wojciech Nowak, a łaciński tekst dyplomu odczytał prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ.
 

Doskonały warsztat naukowy, szerokie zainteresowania, nowatorstwo w podejściu do wielu zagadnień cechują wszystkie prace prof. Wacława Uruszczaka.

PROF. DOROTA MALEC, PROREKTOR UJ
W centrum zainteresowań naukowych profesora Wacława Uruszczaka znajduje się historia prawa polskiego, historia ustroju Polski i europejska kultura prawna, a w jego dorobku jest wiele publikacji, w tym Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku, Sejm walny koronny w latach 1505-1540, Korektura Praw z 1532 r. Studium historyczno-prawne czy Historia państwa i prawa polskiego.
 
Prorektor Dorota Malec w laudacji przypominała między innymi, że prof. Wacław Uruszczak urodził się w rodzinie znanych brązowników-złotników. Dzieła ojca naukowca, Mariana Uruszczaka, możemy podziwiać między innymi w Bazylice Mariackiej. Zasłużył on się nie tylko dla Krakowa, ale także dla Uniwersytetu, bo to właśnie Marian Uruszczak jest autorem kopii najstarszego berła rektorskiego z początków XV w.
 
– Zainteresowania naukowe i wybitny tem­perament badawczy skierowały prof. Uruszczaka wyraźnie już podczas studiów w stronę zagadnień historyczno-prawnych, na co wywarł wpływ jego wielki mistrz naukowy, profesor Adam Vetulani, uważający Wacława Uruszczaka za swego niezwykle zdolnego i ostatniego ucznia. Jeszcze jako student przyszły profesor opubli­kował swoje pierwsze prace naukowe. Niedawno obchodziliśmy na Wydziale Prawa jego jubileusz 50-lecia aktywności naukowej – kontynuowała profesor Dorota Malec. – Obecnie liczba publikacji prof. Uruszczaka zbliża się do 500. Wśród tych prac znalazły się dzieła, które na trwałe weszły już do kanonu nauk historyczno-prawnych i wpłynęły na rozwój nauki w skali polskiej i międzynarodowej – mówiła dalej. – Profesor jest także tłumaczem literatury pięknej. Doskonały warsztat naukowy, szerokie zainteresowania, nowatorstwo w podejściu do wielu zagadnień cechują wszystkie prace prof. Uruszczaka – akcentowała. – Warte podkreślenia jest także to, co obserwujemy my, pracownicy w środowisku historyków prawa: bardzo skrupulatne przestrzeganie i wpajanie uczniom zasad uczciwości naukowej. To też cecha charakterystyczna działalności prof. Uruszczaka – dodała prorektor Dorota Malec.
 
Profesor Wacław Uruszczak dziękując za wyróżnienie, wspominał, że z domu rodzinnego wyniósł swoją podstawową cechę, czyli pracowitość. – Jeżeli istotnie mam naukowe sukcesy, to obok talentu zawdzięczam je w pierwszej kolejności wytężonej pracy – stwierdził. – Zadaniem nauki jest poszukiwanie prawdy. Dochodzenie do prawdy nie jest możliwe bez wolności nauki, rozumianej najszerzej, jako wolność badań i nauczania. Wszelkie ograniczenia są przeszkodą w jej rozwoju i w rozwoju ludzkości – oświadczył prof. Uruszczak.
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Kilkuset obcokrajowców weźmie udział w wakacyjnej nauce języka polskiego na UJ
Tad Taube doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
85. urodziny prof. Władysława Stróżewskiego
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył kolejny rok akademicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj