Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

73 granty we flagowych konkursach Narodowego Centrum Nauki

73 granty we flagowych konkursach Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki 14. edycji najpopularniejszych konkursów - Opus i Preludium. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymają w nich ponad 46,6 mln zł na realizację 73 projektów badawczych.

Opus i Preludium to flagowe konkursy NCN. Od lat cieszą się one największym zainteresowaniem spośród całej oferty konkursowej. W 14. edycji oceniający wnioski eksperci przyznali polskim naukowcom niemal 400 mln zł. W obu konkursach złożono łącznie 3122 wnioski, z czego do finansowania skierowano 669 projektów.

- Opus to nasz podstawowy konkurs, na który przeznaczamy ponad połowę naszego budżetu. Rywalizują w nim zarówno młodzi, jak i bardziej doświadczeni naukowcy. Statystyki pokazują, że tak naprawdę liczą się rzeczywiste dotychczasowe dokonania naukowe oraz pomysł na projekt badawczy, a niekoniecznie posiadane stopnie czy tytuły naukowe. Cieszymy się, że coraz więcej środków jest przeznaczanych na stypendia doktorskie oraz staże podoktorskie - podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, po czym dodaje:

- Preludium z kolei to konkurs dla osób nieposiadających doktoratu, co jest ewenementem na skalę światową. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w realizowaniu tych projektów młodzi naukowcy mają szansę szybciej, niż ma to miejsce w innych krajach, zapoznać się z systemem grantowym.

W konkursie Opus nie ma ograniczeń ze względu na staż badawczy czy posiadany stopień naukowy. Do finansowania zostało zakwalifikowanych 40 uniwersyteckich projektów, których autorzy otrzymają łącznie prawie 41,8 mln zł.

Najwyższe finansowanie w wysokości ponad 1,9 mln zł otrzymał dr hab. Krzysztof Pyrć, prof. UJ z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Jego zespół będzie prowadzić badania nad ludzkimi koronawirusami, które powodują głównie zakażenia układu oddechowego. Jednak niektóre źródła mówią również o zakażeniach układu pokarmowego. Przebieg chory silnie zależy od stanu pacjenta oraz gatunku wirusa. Naukowcy spróbują zrozumieć biologię wirusa i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 2 bardzo podobne wirusy powodują zupełnie inną chorobę. Realizacja projektu ma przyczynić się m.in. do lepszego zrozumienia procesu i dynamiki zakażenia, a także stworzenia nowych modeli pozwalających na badanie wirusa w laboratorium i opracowania nowych leków czy szczepionek.

Preludium natomiast adresowane było do osób, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. W konkursie można było wnioskować o wyższe koszty pośrednie niż w poprzednich edycjach konkursu. Ich maksymalna wysokość została zwiększona do 40 proc. kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Górny limit finansowania projektów badawczych wzrósł z 60 tys. zł do 70 tys. zł w przypadku projektów rocznych, z 120 tys. zł do 140 tys. zł w przypadku projektów 2-letnich oraz z 180 tys. zł do 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 3 lata. Ponadto po raz 1. przyznane środki finansowe będą przekazywane beneficjentom jednorazowo, zaraz po podpisaniu umowy grantowej. W ramach tego konkursu 33 początkujących naukowców z UJ otrzyma ponad 4,8 mln zł.

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach Opus 14 i Preludium 14 są dostępne na stronie ncn.gov.pl.

Polecamy również
"Science" donosi o sukcesie fizyków z UJ
Zespół SOLARIS współtworzy Polski Laser na Swobodnych Elektronach
Wyjazdowe stypendium naukowe FNP dla prof. Macieja Ogorzałka
Czworo badaczy z UJ laureatami programu "Dialogu" resortu nauki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj