Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Medale dla wynalazków opracowanych przez naukowców z UJ

Medale dla wynalazków opracowanych przez naukowców z UJ

Pięć medali - dwa złote i trzy brązowe, zdobyły podczas odbywających się w Katowicach XII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg 2018 opracowane przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego wynalazki.

Celem targów, które odbywały się w dniach od 20 do 21 czerwca 2018 pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, była promocja innowacyjnych technologii o wysokim poziomie gotowości technologicznej oraz takich rozwiązań, które już zostały wprowadzone na rynek.

 

 

Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ promowało na targach wynalazki opracowane przez zespoły naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, które cieszyły się zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników jak i samych organizatorów.

O wysokim potencjale rozwiązań z UJ świadczą przyznane medale i nagrody.

Złotymi medalami Intarg Poland nagrodzone zostały:

 • Wynalazek "Sposób otrzymywania katalizatorów tlenkowych na osnowie eksfoliowanych glinokrzemianów warstwowych" opracowany przez prof. dr. hab. Piotra Kuśtrowskiego, dr. Piotra Natkańskiego, dr Annę Białas i dr Paulę Janus z Wydziału Chemii UJ.
  Jest to nowa, ekonomiczna i ekologicznie przyjazna ścieżka syntezy szerokiej gamy wielkopowierzchniowych katalizatorów tlenkowych osadzonych na nośnikach glinokrzemianowych. Otrzymywane dzięki tej innowacyjnej metodzie materiały mogą znaleźć zastosowanie we wszystkich technologiach wymagających użycia katalizatorów o kwasowym charakterze powierzchni, na której zdeponowana jest faza aktywna katalitycznie, m.in. w procesach dehydrogenacji i utleniania węglowodorów czy - ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska - reakcjach redukcji tlenków azotu oraz utleniania lotnych związków organicznych. Oferowane rozwiązanie jest objęte ochroną patentową w Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz w wybranych krajach europejskich. Wynalazkowi temu przyznano również nagrodę Prezesa Urzędu Patentowego RP.
 • Wynalazek "Biologiczna metoda ograniczania rozwoju bakterii nitkowatych w osadzie czynnym w oczyszczalniach ścieków" opracowany przez dr. hab. Janusza Fydę, dr Edytę Fiałkowską, dr Agnieszkę Pajdak-Stós, dr Wioletę Kocerbę-Sorokę i Mateusza Sobczyka z Wydziału Biologii UJ.
  Jest to przyjazna środowisku i ekonomiczna metoda ograniczania namnażania się bakterii nitkowatych uczestniczących w procesie oczyszczania ścieków. Ich nadmierny wzrost powoduje tzw. puchnięcie osadu czynnego, które stanowi jeden z najpoważniejszych problemów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków. Metoda wykorzystuje naturalnie występujące w osadzie czynnym mikroskopijne organizmy - wrotki, które poprzez zjadanie bakterii ograniczają ten problem. Oferowane rozwiązanie jest objęte ochroną patentową w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i Francji. Technologia początkowo rozwijana była w projekcie pt. „Zintegrowany system kontroli puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków" dofinansowanego w ramach Programu Gekon. W czasie realizacji prac projektowych technologię wdrożono w 10 oczyszczalniach, w tym w 2 oczyszczalniach przemysłu browarniczego i jednej przetwórstwa mięsnego. Działanie technologii w każdej z nich monitorowane było przez okres ok. roku. Otrzymane wyniki potwierdziły skuteczność metody oraz możliwość jej zastosowania w różnych typach oczyszczalni ścieków. Kolejnym etapem była komercyjna współpraca z oczyszczalniami ścieków. Do tej pory technologia w ramach realizacji prac zleconych wdrożona została w dwóch oczyszczalniach.

Ponadto wynalazki Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały nagrodzone trzema brązowymi medalami:

 • Wynalazek "Zestaw modułowy do rysowania struktur geometrycznych", który został opracowany przez naukowca z Wydziału Chemii UJ, dr. Pawła Bernarda oraz dr. Jamesa Mendeza z Uniwersytetu Indiana w USA.
  Jest to system edukacyjny do rysowania trójwymiarowych modeli cząsteczek chemicznych. Opracowany zestaw 10 modułów pozwala na rysowanie wszystkich cząsteczek związków organicznych, z którymi uczniowie spotykają się na lekcjach chemii w szkole. Moduły łączą się ze sobą tworząc szablon, a następnie użytkownik rysuje pisakiem 3D linie łącząc punkty szablonu, w wyniku czego powstaje szkieletowy, przestrzenny model cząsteczki. Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego w trybie międzynarodowym PCT.
 • Wynalazek "Uniwersalna sieć sensorów przygotowana do pomiaru stężenia pyłu zawieszonego (PM) w powietrzu atmosferycznym oraz wybranych parametrów meteorologicznych" opracowany został przez dr. hab. Zenona Nieckarza i Marcina Ziąbka z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
  Technologia umożliwia pomiar stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym w czasie rzeczywistym dzięki wykorzystaniu sieci stacji pomiarowych wyposażonych w czujniki mierzące stężenie pyłu. System wykonuje także pomiar temperatury, wilgotności oraz ciśnienia.
 • Wynalazek "Nanorozmiarowy czujnik jonów rtęci(II), sposób jego otrzymywania oraz sposób wykrywania jonów rtęci(II)", został opracowany przez prof. dr. hab. Krzysztofa Szczubiałkę, prof. dr hab. Marię Nowakowką, dr Joannę Lewandowską-Łańcucką, Agnieszkę Iwanowską, dr Magdalenę Wytrwał-Sarnę oraz Łucję Rodzik z Wydziału Chemii UJ.
  Nanorozmiarowy detektor jonów rtęci(II) umożliwia wykonywanie mobilnych pomiarów z wysoką czułością. Obecność jonów Hg2+ sygnalizowana jest pojawieniem się efektu fizycznego – ulega wzmocnieniu intensywność fluorescencji kropek kwantowych. Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.

Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszym rozwoju i komercjalizacji wynalazków.

Kontakt:

Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
tel. +48 12 664 42 00
cittru@uj.edu.pl
www.cittru.uj.edu.pl

Materiały: CTT CITTRU UJ
Polecamy również
Stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z UJ
Zespół UJ zwyciężył w międzynarodowym konkursie mediacyjnym
Student UJ CM nagrodzony w konkursie na innowacje w kardiologii
Wybitnie uzdolnieni naukowcy z UJ ze stypendiami ministra nauki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj