Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Jerzy Szwed przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej

Prof. Jerzy Szwed przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej

Prof. Jerzy Szwed z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ został nowym przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej - organu doradczego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który współtworzy i opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, priorytetów inwestycyjnych i finansowych. Funkcję tę będzie pełnić przez 6 miesięcy.


Profesor Jerzy Szwed jest specjalistą w dziedzinie fizyki teoretycznej. Ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1973). W 1976 roku uzyskał stopień doktora, a w 1982 - doktora habilitowanego. W 1992 roku otrzymał nominację profesorską. W latach 2002-2003 był dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UJ, a od roku 2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Wcześniej piastował stanowisko dyrektora Instytutu Informatyki UJ.

Jako profesor wizytujący wykładał w kilku zagranicznych uniwersytetach. Przebywał ponad 5 lat na długoterminowych stażach naukowych we Francji, Niemczech i USA. Jest autorem 60 prac naukowych, w tym 39 artykułów w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Promotor dwóch prac doktorskich oraz kilkudziesięciu magisterskich.

W 12-osobowym składzie KPN zasiadają: dr hab. Stanisław Czekalski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr hab. Natalia Garner (Uniwersytet Warszawski), prof. Janusz Gołaś (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), prof. Wiesława Grajkowska (Centrum Zdrowia Dziecka), prof. Andrzej Jajszczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), prof. Barbara Klajnert-Maculewicz (Uniwersytet Łódzki), dr hab. inż. Krzysztof Leja (Politechnika Gdańska), prof. Jacek Łęski (Politechnika Śląska), prof. Jerzy Marcinkowski (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Marcin Nowotny (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie), prof. Jerzy Szwed (Uniwersytet Jagielloński), prof. Tomasz Żylicz (Uniwersytet Warszawski).

Polecamy również
Student UJ Najmilszym Studentem Krakowa!
Uniwersytet Jagielloński gości delegację z prowincji Henan
Futsalistki z UJ zdobyły Puchar Polski
Promocje habilitacyjne Wydziału Lekarskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj