Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W krakowskim synchrotronie powstaje czwarta linia badawcza

W krakowskim synchrotronie powstaje czwarta linia badawcza

Instalacja komory sekcji prostej pod undulator rozpoczęła budowę linii badawczej Phelix w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris w Krakowie. Będzie to 4. linia w uniwersyteckim synchrotronie. Jej elementy wyprodukowała i montuje niemiecka firma FMB Feinwerk- und Meßtechnik GmbH. Inwestycję kwotą blisko 10 mln zł wsparło Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego.


Undulator, który będzie źródłem światła dla linii, zostanie dostarczony do Krakowa i zainstalowany w pierścieniu akumulacyjnym w październiku br. Jesienią wybudowana zostanie również ołowiana klatka w hali eksperymentalnej, w której w przyszłości umieszczone zostaną pierwsze elementy optyczne linii. Będzie ona chronić pracowników Solaris i naukowców przeprowadzających badania przed skutkami szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego. Kolejne planowane inwestycje to instalacja części linii znajdującej się w pierścieniu akumulacyjnym za źródłem (styczeń 2019), linii eksperymentalnej z optyką rentgenowską (luty-marzec 2019) oraz stacji końcowej (maj-czerwiec 2019).

Linia Phelix będzie wykorzystywała miękkie promieniowanie rentgenowskie. Jej stacja badawcza umożliwi szeroki zakres badań spektroskopowych i absorpcyjnych, charakteryzujących się różną czułością powierzchniową. Oprócz zbierania standardowych wysokorozdzielczych widm, pozwoli np. na mapowanie struktury pasmowej w trzech wymiarach oraz na detekcję spinu elektronów w trzech wymiarach. Użytkownicy będą zatem mogli prowadzić badania nowych materiałów, cienkich warstw i wielowarstw, katalizatorów i biomateriałów, powierzchni materiałów litych, stanów powierzchniowych spolaryzowanych spinowo oraz zachodzących na powierzchni reakcji chemicznych.

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris zostało wybudowane w latach 2010-2015 przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Znajduje się w nim synchrotron - źródło wyjątkowego światła, czyli promieniowania elektromagnetycznego (synchrotronowego). Promieniowanie to będzie wykorzystywane do badań w wielu dziedzinach nauki: od fizyki, chemii i medycyny po archeologię i historię sztuki. Synchrotron to pierwsza i jedyna tego typu infrastruktura badawcza w Europie Środkowo-Wschodniej.

Polecamy również
Promocje habilitacyjne Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu
Kandydaci zgłoszeni przez UJ w Radzie Doskonałości Naukowej
Pionierska operacja wykonana przez specjalistów z UJ CM
Student UJ Najmilszym Studentem Krakowa!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj